Jødene jages til en blomstrende Negev

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.10.13

 

I en tidligere artikkel påpekte jeg at jødene nå fordrives fra Norden og Europa av mange grunner, bl.a. ved at man nekter dem å praktisere Abrahamspakten med omskjærelse. Det er jo den urgamle pakt mellom Gud og Hans folk, derfor er dette spesielt ondsinnet. Men denne ondskap mot dem - og forbannelse som kommer over oss – blir samtidig et ledd i Guds store plan for jødene som kommer hjem og gjenreiser landet – og det mest interessante: gjenreiser Negev.
Negev har og vil fremskaffe fundamentale kunnskaper om kanskje verdens største problem: forørkning av kloden. Jeg sitter her med et vitenskapelig skrift fra Ben Gurion Univ. i Negev, Jacob Blaustein Inst. for ørken forsøk, Sede Boker Campus i Israel fra 1991. Det heter ”Bekjempelse av forørkningen og forbedring av livskvaliteten. Israelsk eksempel.” Dette var en utredning Israel la fram for FN. Det er på 61 velformede sider pluss vedlegg og har mønstergyldig oppbygning og definisjoner. De begynner med å påpeke at ørkener utgjør 1/3 av jordens overflate med et svært begrenset grunnlag for menneskelig eksistens, og fortsetter: Dog behøver ikke ørkenen forbli slik øde mark.  Det går an å omforme dem til habitater for liv og produktive områder.

Så går de over og forteller om Negev som vil spille en unik rolle i en verdensvid forsøks-virksomhet og oppbygging av aride soner i verden. I den anledning har de bygd opp Blaustein Institute ved Sede Boker som har nasjonal så vel som internasjonal betydning for forskning på disse spørsmål. I 1985 hadde jeg gleden av å besøke en rekke av disse sentraene deres i følge med representanter fra Landbruksdepartementet i Israel. Det var store opplevelser jeg aldri glemmer fordi det ga så fundamental innsikt og store vyer og utsikt over et uhyre sammensatt og løsning av problemer av verdensvid betydning. Her tenkte man ”vidt og langt – ikke kort og trangt”. Da, og sikkert mer i dag, tar de inn studenter fra hele verden for å bringe denne kunnskapen til gjenreisning av store deler av verdens vegetasjonskåpe og fotosyntese for produksjon av mat, råstoffer, vann og miljø. Dette blir kunnskaper hele verden vil få glede av – og ut fra en bibelsk synsvinkel synes jeg det har perspektiver i seg som peker fram mot Fredsriket som skal være et agrarrike (Konf. Mika 4) hvor lov utgår fra Jerusalem og Fredsfyrsten dømmer rettferdig mellom folkene. Da blir det velstand og fred!

 

Dette dreier seg om et høyst jordnært arbeid med skaperverket. Jeg ser at en rekke skribenter i dag skriver masse om Israels trær og planters symbolske betydning i Bibelen, men de synes ikke å ha fått med seg at virkeligheten i dette tema er uhyre sammensatt i en økologisk skapt enhet som bare jødene har i sin forståelse og praksis i forvaltningen ut fra Bibelen. Det har jeg forsøkt å skissere litt om i foredraget om ”Verdens naturressurser og jødisk økologisk tenkning” – en verden få har satt seg inn i og forstått. Plantene har selvsagt også en symbolsk betydning, men det svikter farlig når man ikke forstår den minst like viktig delen – plantenes betydning i forvaltningen av Guds skaperverk – gjenreisningen av Guds bolig for menneskene for at livet skal bli tatt vare på og trives. Det var jo det Herren skapte Paradiset for, og overlot oss den faldne verden til forvaltning.

Her i Negev og ut fra Sede Boker gror det fram en ny virkelighetsforståelse og praksis som vil få enorm betydning for verdens husholdning av naturen – ørkener og semi-arid land. Det kan bli en hjørnestein i verdens kamp for å ta vare på sine innbyggere.    

 

Negev ørkenen utgjør over 60 % av Israel. Nå rettes jødenes fokus på nytt mot NEGEV delvis fordi situasjonen er for usikker i Judea og Samaria, delvis også fordi Israel nå får store ressurser fra nye olje- og gassfunn. Deres visjonære tidligere statsminister Ben Gurion sa det allerede i sin tid: Enten overvinner vi ørkenen – ellers så overvinner den oss. Så reiste han til Sede Boker og levde sin pensjonist tid der som et eksempel for jødisk ungdom. Det er deres viktigste utviklingsområde om det skal bli plass til alle jødene, de som nå etter profetiene fiskes eller jages hjem fra alle verdens hjørner. (En må selvsagt heller ikke glemme at Israel skal få mer land etter hvert) Men skal det bli grunnlag for å ta imot millionene nå, må det finnes boplasser med mat, råstoffer, vann, miljø og skygge der. Da må vegetasjonen på plass igjen og fotosyntesen komme i gang i god forvaltning av skaperverket. Fotosyntesen vil si samspillet mellom jord, planter og sollyset i en riktig tenkning av vern og produksjon. Med sine 5 klimasoner i Israel og plassert som verdens ”navle” mellom 3 store kontinenter – skal de igjen utvikle den ”Fruktbare halvmåne” og bli en lovsang i verden – under tidenes trengsel og verdens hat. Merkelige greier.

 

Nå satser altså jødene for fullt på utvikling av Negev ut fra dette instituttet. Vi nevner kort noen av aktivitetene de skriver om:

  1. I stedet for å modifisere de harde livsmiljø i ørkenen, selekterer de i ørkenplanter med et økonomisk potensial godt tilpasset miljøet i ørkenen. De nevner en rekke vekster som fremskaffer frukt, fòr til dyra (Optunia) og som trenger svært lite vann som er den marginale ressurs i området. (Jojoba med en høykvalitets olje, Aloè for farmasøytiske formål o.a.)
  2. De jobber med regnvannhøsting med en rekke teknikker som hindrer avrenning p.g.a. den crust-hinnen som dannes på tørr mark og som gjør at ¾ vannet renner vekk og gjør stor skade. Med sine samleteknikker renner ¾ av vannet ned i grunnen og gir grunnvann og vann til nytt plantedekke. De har også blottlagt de gamle systemene til nabateerne (et gammelt ørkenfolk) som nøyaktig nivellerte kanaler langs åssidene og samlet vann fra 30 da og brukte det optimalt for produksjon på 1 da midt i ørkenen og produserte de flotteste vekster. ”Runoff Agroforestry” er også en viktig del av dette utviklingsarbeidet.
  3. Optimalisering av vannbruket på arid (tørt) land er nok et arbeid. Fordi mange av disse områdene rundt i verden er ekstremt fattige områder plaget med sult ikke minst p.g.a. vannmangel – er et slikt arbeid viktig. Her er både overflate- og grunnvann og et oppdatert husdyrhold uhyre viktig. De har et eget senter for utnyttelsen av grunnvann – ikke minst det fossile grunnvann som kan være store vann reservoarer i dypet. De fylles uhyre sakte og er ofte saltholdige og må brukes med stor kunnskap og forsiktighet. Noe vann er brakkvann, men det kan brukes til en rekke vekster på en riktig måte, ja endatil skape en ekstra god smak og kvalitet på fruktene rett forvaltet. 
  4. Resirkulering av gråvann fra bosetninger og industri blir gjennomført i stor stil, men må brukes med forsiktighet. De renser det opp til nesten drikkevannskvalitet, men er brukt med gode resultater i bl.a. produksjon av bomull i Negev.

 

Alt vannet bruker man så direkte og effektivt som mulig på plantene med deres unike dryppvanningsteknikk godt styrt av avansert datautstyr.

Mye mer kunne vært sagt om jordsmonn, gjødsling og tilførsel av andre næringsstoffer, sykdoms- og innsektsbekjempelse m.m.m, men for verdens vern og produksjon av naturen i tørre områder, er vannforvaltningen noe av det viktigste.

 

Og så avslutter dette heftet sitt første kp med følgende: ”Det er Israels plikt både for henne selv og andre rundt i verden som lever i aride områder, å vise hvordan bibelske visjoner kan bli en realitet. La oss håpe at båndene vil bli styrket mellom vitenskapelig samarbeid som kan skape en hjørnestein på hvilken en fredfull sameksistens for alle vil bli nådd.”

 

Tillegg:

Link til noe av det verdensvide arbeidet som utføres i Sede Boker, her .