Jesus bekrefter Paradiset og Skapelsen


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.05.13

Apostelen Markus skriver et Jesu utsagn i kp. 10, v. 6-8: «Men fra skapelsens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru., og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to men ett kjød.»

Her bekrefter Jesus i alle fall tre ting:

1.      Han regner Paradiset med Adam og Eva som absolutt historie fra da alt begynte.

2.      Han skapte dem til mann og kvinne og omtaler dem som mann og hustru som han skulle holde seg til. Her er det ikke snakk om flertall,
men de to.

3.      Han bekrefter fullt ut ekteskapet fra begynnelsen – og Bibelen fortsetter omtalen av det og hvordan det skal fungere en rekke steder senere – både rett etter utdrivelsen av Paradis og en rekke andre steder. Det er kommet mange bøker om samliv, etter litt ettertanke har det slått meg at det vil være langt bedre og nyttigere å studere grundig hva Bibelen sier om samlivet.

Hvis man ikke regner med at Gud eksisterer – noe som man vil ha de største problemer med å bortforklare fordi en kjenner at loven er skrevet i deres hjerte, samt at skaperverket vitner klart og tydelig om at Gud er til og hvordan Han har skapt det. Både talen innenfra og vitnesbyrdet i den «naturlige åpenbaring» skaper en stadig ufred og et utrolig sam-vit (av vett å vite sammen med) med noe man ikke helt skjønner. Det er slik som Augustin sier:
«Min sjel er urolig inntil den finner hvile i Deg».

I stedet for å ydmyke seg under Guds veldig hånd og vitnesbyrd – prøver man alle andre utveier – og den mest fundamentale er selvfølgelige å satse alt på å bortforklare at Gud er til. Det er ikke særlig moderne det heller. Bare les Salme 10 og 14. I vår tid er det vesentligste bidrag til bortfor-klaringen: evolusjonslæren og liberal teologi som i betydelig grad gir etter for eventyr og ismer. Den løgnen som verdens fremste evolusjonist i dag: Dawkins serverer - fungere til en viss grad for dem når han sier at med støtte i denne læren har en adgang til en lære som lar dem være ateister med godt sam-vit. Mon det? Det synes stadig som deres sjel er så urolig at de til stadighet må angripe og være i konflikt med Bibelen og troens folk. De synes å måtte bruke livet sitt til å rane troen og bibeltilliten fra folk – uten det får de tydeligvis ikke fred. Det minner meg om alkoholikeren som stadig må skaffe seg svirebrødre for å få bekrefte at det er tross alt ikke så galt med meg – for flere andre er med meg – og jeg er ikke verre enn andre.

Men den Skriften som de bekjemper så ivrig - og får med seg masse menighetsledere og andre i menighetene på – som gjerne er med på å si seg enig om at – joda 1. Mosebok kp. 1-12 særlig er gammeldagse myter som man ikke behøver å ta på fullt alvor. Men Jesus sier altså det motsatte som vi innledet med.  Med de «kloke» prøver seg med kompromisset – halte til begge sider – for å få en viss fred med verden og kan endog bli «kammerater» og respektert av verden til en viss grad. Det gjør jo godt for Gamle Adam. Problemet er bare at hele bunten har Jesu Ord i mot seg – for Han tar hele Guds skaperlære, undrene ja «hele Skriften» på ramme alvor. Derfor les om igjen:

«Men fra skapelsens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru., og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to men ett kjød.» Det verste er at hverken Bibelen, jødene eller Jesus regner med at «begynnelsen» var for millioner av år siden – det som trengs for å få til eventyrene, bortforklaringene som «klør i øret» og tar den livgivende og saliggjørende tro fra oss. Slike taler ikke Jesus. Stå opp til kamp for Ordet som er oss gitt. De er uten «unnskyldning» så riv ned dette sludderet og la oss komme inn på den hele Skrifts grunn igjen i tro og handling!