Hva sa far til Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug?

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 17.10.13

Til Nationen.no 16.10.13 uttaler melkebonde og far til Listhaug om valget av Listhaug til Mat- og landbruksminister:
- Eg tykkjer det er flott. Det blir vel ikkje verre enn det har vore, seier faren, Jan Steffen Listhaug.
Mor til Listhaug sier så: - Eg synes det er fantastisk. Det er ein stor dag for oss at ho får jobben. Ho har innblikk i korleis det er å drive gard, så eg trur det vert bra, seier mora, Harriet Listhaug, som fram til i fjor jobba på landbrukskontoret i kommunen med kontroll av tilskotsordningane.

I en næring der belgmørket preger en god del av bondeaktørene, etter årelange utskjellinger fra sentrale politikere, de fleste mediehus og flere tunge samfunnsaktører kan en nok spørre seg: Det blir vel ikkje verre enn det har vore?

Ser en på de internasjonale prognoser for tilgangen på verdens realverdier som vann, jord og skog – kan det bli langt langt verre, men da ikke for norske bønder, men for Ola Nordmann som kan komme til å mangle salt i grauten og brød på bordet.
Dette er det Sylvi Listhaug må ta innover seg i sin nye jobb. Gjør hun det på en god måte kan det bli bedre også for norske bønder på kort sikt. Listhaug gjør nå klokt i å bruke god tid i sine departementale korridorer og lytte til dem som ikke snakker folk etter munnen og mener det politiske korrekte, men kan gi henne førstehåndskjennskap til vår nasjonale ekstreme sårbarhet for mattilgangen, de som vet hvilke resurser av jord som kan settes i ny drift for å øke produksjonen og dem som vet viktige ting om hvilken type beredskap vi trenger på mat og sikkerhetsforanstaltninger for å holde matproduksjonen oppe i krisetid. Det kan gi glede og skape entusiasme i næringa om slike signaler kommer ut fra departementet…(og tollvernet blir lite interessant når prisoppgangen på mat grunnet knapphet øker og da løser også rekrutteringsproblemet seg)

En skal også legge merke til hva lederen i Bjerkreim Bondelag
Svein R Tengesdal skrev i en artikkel omkring grunnlagsmaterialet for Jordbruksavtalen nå i mai: «Tallene som ble brukt i modellbruksberegningene var ikke representative for næringen som sådan, men baserte seg på de ”politisk korrekte” bøndene som investerte i stordrift og effektiviserte ved å basere produksjonen på importerte arealressurser.» Hele innlegget leser du her: Økt matproduksjon?

Politikerne og media svikter folket beskriver også situasjonen, som far til Listhaug kanskje tenker på, der arrangørene av et folkemøte i Bjerkreim i mai oppsummerer den manglende interesse for bl.a. tilgangen på sikker mat, fra dem som er våre garantister for nettopp det.

Handlingsrommet for ytterligere nedbygging og ødeleggelser av landets viktigste realverdier, der selvsagt bondens kunnskap om bevaring og bruken av naturressursene, er i ferd med å innskrenkes. Det er mer et spørsmål om tid før Ola Nordmann våkner opp til en blåmandag uavhengig av hvilke politikere som styrer norsk politikk. Forskningsdirektør i Bioforsk formulerte det slik:
”Vi er i en situasjon der vi tror alt bokstavelig kan kjøpes for penger, til og med matsikkerhet. Dessverre kan vi våkne til en blåmandag.” Og Vagstad legger til at «matjord må behandles som et sikkerhetspolitisk spørsmål.»

Avslutningsvis skal vi igjen minne om den amerikanske økonomen Michael Hudson som,
i følge Aftenposten.no 21.02.11, var i Norge i februar 2011 for å diskutere investeringene til Statens pensjonsfond utland (tidligere Oljefondet). Dommen hans er ikke nådig: ”- Norge må være forberedt på å tape halvparten av oljeformuen sin over natten.”
MEN SÅ UTTALER Hudson seg om hvordan Kina nå tenker og investerer noe Norge ikke gjør: ”
- De investerer strategisk for å sikre seg råvarer og ressurser de trenger for å bli verdensledende i utvalgte områder. Det gjør ikke Norge, fordi dere tror at det heller lønner seg med rene finansinvesteringer, som kan forsvinne over natten.”

Hvilke ressurser Norge sitter på ser du her: Resursene i verden og i Norge.