Helseministerens dødsvei


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.01.13

Det bør ikke overraske noen at en tidligere utenriksminister (Jonas Gahr Støre) som pleiet nær kontakt med aktive drapsmenn (terrorister fra bl.a. Hamas) i Midtøsten nå ønsker og ytterligere stramme inn legers fritaksrett mot å henvise kvinner til abort. Det ligger i Støres syn på livet, som kraftig kolliderer både med Bibelens syn på livet (Støre kaller seg kristen), menneskerettighetenes syn på både livet (Støre hevder å støtte disse rettene) og på
samvittighetsfriheten
* (Støre støtter sikkert den også?).

Hva gjør legene da? De bør bare fortsette og ikke henvise kvinner til sykehus som dreper barnet i mors liv. Men støtte og hjelpe gravide kvinner – som den lege-ed de har avlagt pålegger dem. Da må Støre selv sende disse leger inn i domsaparatet – og dermed får alle igjen vite hva som bor i Den norske stat. En statsforvaltning som har dokumentert på det aller verste at de ikke kan ta vare på oss som bor her og heller ikke har evner til å gjøre det. Det de evner og er «gode på» er å legge til rette for at Ola Nordmann og Kari Nordmann skal synke dypere og dypere inn i det demografiske mørke der barn er blitt en mangel! De er «gode på» å renske ut kristendommen fra lovverk og skole (j.fr. bl.a. synet på heftet «Kristen Etikk» ved Kvitsund gymnas) og true/tvinge hjemmene til å gå inn på den humanistiske/sosialistiske vei – den som ender med forferdelse som Asaf i Samle 73 nevner.
Jeg har ikke slike ønsker for mine medmennesker, det bør heller ikke Støre ha.

*VG Nett 27.01.2013 viser alvoret i saken:
«Høsten 2011 satte regjeringen foten ned for fastlegers praksis med å avvise pasienter som ønsket henvisning til abort eller assistert befruktning, dersom det strider mot legens samvittighet.
Flere hundre leger svarte med et protestbrev og hevdet myndighetene frarøvet dem en grunnleggende menneskerett.
De fikk deretter streng beskjed fra statssekretær Robin Martin Kåss, i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), om å avfinne seg med forbudet eller bytte jobb.»