Folkeskikk eller skikken til folket?

Tekstboks: Relatert stoff:
Filosofi og økologi 

 
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 05.12.13

I flere media hører en rett som det er folk litt harmdirrende henviser til at i det og det burde man forvente litt folkeskikk?

Hva folkeskikk er for noe i vår tid – blir ikke ytterligere definert – og det kan selvsagt være så mangt. For snur en litt på ordet forstår en kanskje at denne ordfloskel har noe med skikkene i folket nå å gjøre.

Altså har det mindre og mindre å gjøre med det man hadde av skikker og oppførsel i tidligere tider da barna fikk med seg skikkelig kristendomsundervisning og ikke ”skikket seg lik med denne verden” som Skriften snakker om. Da lå det et helt annet verdisett innlært i hvert menneske – selv om det også da var noen som skeiet ut og ikke skikket seg, eller ikke eide folkeskikk.


Loven som er ”innskrevet i hjerte” var heller ikke døyvet av diverse hedenskap og ismer – så samlivet gikk rimelig bra lenge mens den gode enhetskulturen basert på ”evangelisk-luthersk” oppdragelse preget ”folke-skikken.” Nå hugges skikkene løs fra denne gode basis og en rekke andre skikker tar over. Men er det noe å klage over da? Er det ikke slik man vil ha det og har lagt opp til i årevis.

 

Så nå skikker folk seg på mange slags vis, det er vel ganske selvsagt etter hvert som en framelsker det multikulturelle og multireligiøse samfunn og frihet uten grenser og orden. Da blir det nok slutt på å kunne forvente seg ”litt folkeskikk” for det er helt andre skikker folkene er oppdradd til og som en mener at slik må det være.