FAO ønsker investeringsstrategier med bonden i sentrum

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.03.13

 

FAO er FNs «Mat og jordbruksorganisasjon. De besitter mye fagfolk og har god oversikt over verdens tilstand. Vi skal legge merke til hva de skriver her.
Fra LMD’s nyhetssider 22.02.2013 klipper vi:
«Myndigheter verden over bør skape et godt investeringsklima for bønder ettersom det er en av de mest effektive måtene å bekjempe sult og fattigdom og samtidig ta vare på miljøet. Det er hovedbudskapet i FAOs årlige rapport The state of Food and Agriculture 2012.»

For egen del bør en også nevne at i mange land er de helt avhengige med å få bukt med lokal og nasjonal overtro, korrupsjon, alkoholmisbruk etc. Det var her Hans Nilsen Hauge bidro i så stort mon i Norge – han hjalp mennesker i det bunnløse hedenskapet (i synd og armod) til å ta i mot Kristus og de fikk da orden på livene sine samtidig som han drev opplæring mye i jord- og landbruksdrift slik at de kunne fø seg selv og andre!  

Rapporten fra FAO som ble lagt frem på en konferanse i Roma i desember kan du laste ned her: Les hele rapporten The state of Food and Agriculture 2012 hos FAO