Evolusjonslæren – del av åndehæren til mørkets menn


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.04.13

Kampen mot Skaperen og skapelsesteologien er samtidig en undergraving av Frelseren og frelseslæren. Ingen Skaper ingen Gud, ingen skapelse og Syndefall med Adam, så heller ingen annen Adam. Dette må de som gjorde det, ha forstått – i alle fall har den onde som dirigerte dem forstått det. Resultatene ser vi i dag med et massivt frafall og ekstrem utvikling av perversiteter. Fordi at det ble forstått - angrep man også i denne basis – 1. Mosebok kp. 1-12, og forsvarene flyktet i «from» ettergivenhet.

At noen satte seg fore å bekjempe evolusjonslæren er utmerket. Men utmerket er det bare om man gjør det konsekvent og helt til bunns – inn i dens basis med læren om millioner av år med mutasjoner, dødskamp og lidelse – som tydeligvis skal fortsette i det uendelige og totalt undergraver Bibelen, Skaperen og Herrens ordninger.

Men dette er heller ikke nok. Åndehæren med sine forførende tankebygninger som kommer gjennom disse verdens herrer i dette mørke – er mange flere enn bare Darwins lære. Men heller ikke dette ble skikkelig gjort da Darwinismen strømmet inn i landet med Georg Brandes rundt 1870.  Man ga etter, tidde og samtykket, bortforklarte og tilpasset seg innen teologi og samfunnsliv som bygde på «evangelisk-luthersk» arv og virkelighetsoppfatning, disse vidunderlige nasjoner i Norden - som før levde i blodige kriger, men nå ble «Det fredelige hjørne av Europa.»

Tankebygningene ynglet fra gammel av - selv om Luther og hans kamp slo de ned på 1500-tallet og oppover i mange land – under forfølgelse og blodige kriger: Barthelomeusnatten 1572, tredveårskrigen fra 1618-1648, og så en rekke store onde kriger fram til 1945 – hvorav tyskerne stod for 5 av de største. De onde ånskreftene syntes å samle seg og stikke sitt onde hode fram igjen og igjen - uten å møte den viktigste mostand som godt Bibelforankret teologi skulle ha gitt dem. Tvert imot voks det fram bibelfornektende såkalt liberal teologi som fornektet det meste i tur og orden og skaffet seg store navn – til ondskapen igjen voks seg sterk og druknet folkene i satans program: myrde, stjele og ødelegge. Igjen og igjen lå Europa i ruiner og folkene led.

Angrepet på Vestens og spesielt den protestantiske angloamerikanske kultur og fundament – er langt mer sammensatt enn som så. For å nevne de viktigste produksjonene som har forgiftet europeisk åndsliv – men som også har dype røtter – gjennom de store riker helt tilbake til Babel som ikke minst romerkirken er en stor arvtager av og viktig bidragsyter. Men den siden av saken har jeg skrevet om i en annen artikkel – så nå tar vi for oss de åndsmakter som også er skrevet om før.

Disse er også meget farlig blir drevet av åndehærene gjennom sine tenkere og talsmenn. Spesielt er de farlige når de finner hverandre og bemektiger seg kirke og statsapparat som Ronald Fangen påpekte at nasjonal-sosialismen gjorde det i Tyskland – Europas største kulturstat. Men bakenfor dette ligger Frankfurtherskolen av filosofer fra 1920 årene i Tyskland. De sugde opp i seg det verste av europeisk opprør som kreftene fra Den franske revolusjon, freudianismen og sex-læren, Marx sin forståelse av livet (satanist) og Darwins evolusjonslære. Dette ble til den kulturelle ny-marxisme som Edvard Bull, Aps n.formann i 1920-30 årene, og som kanskje var en av de første i Europa som førte svineriets krefter inn i noen nasjon. Så kom 68-erne og bygde videre på det gjennom syttiårene. Derfor er vi der vi er i dag i Norge.

Over denne utvikling fra protestantismen i Tyskland på 15-1600 tallet til i dag kunne man kanskje skrive denne overskriften: Når Gud bygger Sin kirke – bygger satan sitt tempel like ved, som det gamle ordtak sier. Derfor angriper apologetene i dag det mest fundamentale i evolusjonslæren: gammeljord-dogmet – som både teologisk og vitenskapelig er noe godt sludder. Dessverre er det få i Norge som forstår det – og innbiller seg at Ola Nordmann på 5 millioner vet så meget bedre enn bl.a. amerikanerne på ca. 310 millioner hvor ca. 60 % mener at jorden er ung – ca. 6000 år og skapt på 6 vanlige dager a 24 t. Endog kristendommens argeste motstandere – bl.a. en proff ved Harvard - innrømmer at evolusjonslæra står og faller med gammel jord-dogmet. Dette og mere til må nedkjempes og Guds Ords autoritet samt skaperlære og frelseslære må på plass igjen i folket.