EØS – en handelsavtale eller mye mer?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 11.12.13

 

En trodde at EØS-avtalene var mer en handelsavtale – riktignok hjemlet i en ulovlig innføring av Gr.l. § 93 mot § 1– begrenset oppgivelse av suverenitet av Stortingets makt over lovgivningen i Norge. Men med de fire friheter ble det selvsagt så mye mer enn det burde være. Vi mister kontrollen over oss selv og nasjonalstaten.

Likevel strømmer lover og bestemmelser inn over landet i strie strømmer og blir godtatt av Stortinget. Stikk i strid med hva det norske folk ønsker – trekkes vi lengre og lengre inn i EU`s katolske innflytelsessvære.

 

NEI til EU er jo en stor organisasjon, og de ser vel hvilken vei dette går – men en hører lite fra dem – og aldeles intet om at Norge drives inn i det religiøse Europa mot Rom som var arnestedet for nasjonal-sosialismen. Derfor spurte også den kjente britiske journalisten Wells under krigen: Hvorfor bomber vi ikke Rom?”

I mens reiser våre statsråder både til Midt-Østen og EU og fortsetter å rote det til – mot folkestyrets klart uttalte ønske.

Det siste nå er at Ola Nordmann som har samlet seg opp mer enn kr. 800 000,- på bankkonto ikke skal få vanlig bankgaranti for resten opp til 2 millioner som vi ordnet oss før.  Nei, nå skal dette også ”harmoniseres” med EU.

Hva i all verden har de med vår bankkonto å bestille?

 

Dette er klart en del av den langsiktige planen om nedrivning av nasjonalstaten og selvbestemmelsesrett som er bibelsk som en ser det på en rekke områder. (Ap. gj. 17)  

 

For noen år siden snakket jeg om beredskap med en høytstående byråkrat. Da kom det: EU var så sterkt at ingen våget å angripe det – og nok mat hadde de også – så norsk produksjon og selvforsyning trengte vi ikke å uroe oss for. Akkurat. Det er samme tankegangen over hele fjøla. Vi bygger ned norsk landbruk – målet er 25 000 bønder i de mest sentrale strøk. Statsministeren slettet 5 millioner til kornlager for vi har nok penger til å kjøpe den maten vi trenger. Mon det? Det er noe som heter politiske preferanser, naturødeleggelse, landgrabbing m.m. Forsvaret ligger med mer eller mindre brukket rygg osv om andre bærende samfunnsfunksjoner. Nasjonalstatens bærekraft svekkes bit for bit!

 

Da tyske offiserer forlot Norge i 1945 etter å ha mistet grepet på landet og dets ressurser – vislet de fram at vi kommer igjen med økonomien. Det gjør den tyske økonomiske stormakt nå, og man unders jo på hva tyskerne hadde avtalt med en del av det norske lederskap både under krigen og da de måtte forlate landet. ”Svaret” og annen litteratur kan gi visse indikasjoner, men det får en komme tilbake til.
Det som imidlertid skal minnes om her er at allerede i 1880-åra stod statsminister Sverdrup og talte for et stor germansk rike* – hvorpå Jørgen Løvland skal ha bøyd seg over til sidemannen sin og sitert fra Snorre: Norge av din hånd.

Slike ”EU” strømmer går langt tilbake i norsk historie og kamp – men ble radert ut i 1537 da den katolske erkebiskopen i Trondheim flyktet fra landet og for lutherdommen. Bjørnsom skrev om kong Sverre som talte Roma midt i mot – og den bibelske tenkning med nasjonalstaten vant fram i Norge og skapte det vidunderlige landet vi nyter godt av i dag – men de mange –ismer vil frata oss.   

****************************
* Tillegg av webmaster, om hva nasjonalsosialismen og et stor germansk rike bygget på:
Hitler and the secret Satanic cult at the heart of Nazi Germany