Du skal ikke slå ihjel…


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 30.10.13


… derom strides ikke de lærde.
Vår nye helseminister, Bent Høie (H), går høyt på banen og forslår at
de omkring 200 fastlegene som ikke ønsker å henvise til abort (bruke sin reservasjonsrett), må sende brev til hele pasientlisten sin om dette.

Vår nye helseminister burde nok heller bedt de omkring 4 800 fastlegene som henviser til abort å sende ut et brev til sine pasienter om at de ikke tar hensyn til sin Hippokratiske lege ed, men kan hjelpe til med henvisning til abort. Legeeden kan departementet gjerne sitere fra slik:
«
Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv. Ei heller vil jeg gi noen kvinne en substans som fører til at hun aborterer. Men jeg vil holde både mitt liv og min kunst ren.»

Leger som vil følge sin samvittighet har ryggdekning i både Naturretten og selvsagt sin samvittighet (nedlagt i dem av Gud) – så lenge den da fungerer for vernet av livet og ikke er ødelagt slik den tydeligvis er for legen Wasim Zahid som på Internett sier at disse leger må følge norsk lov og om ikke bør de finne seg en annen jobb.
Ett viktig poeng har han allikevel: Zahid sier han ikke ser den prinsipielle forskjellen mellom å henvise selv, eller å henvise til en kollega som henviser. I begge tilfeller er det i bunn og grunn fastlegen som initierer aborten, mener han.
Men, Zahid,  nevner ikke at man selvsagt som fastlege også skal ha mulighet for ikke i
noen form  medvirke til en abort, om ikke kan det ikke kalles reservasjonsrett.

Abortloven er kalt en mannfolk-lov og av den grunn at den åpner for at mannen kan stikke av fra sitt ansvar, legge hele problemet over på kvinnen og kvinnen blir stående alene i kampen med sitt medfødte morsinnstinkt og mot leger, evt. familie etc som ber henne drepe det hun innerst inne vet er et barn. Hva slag mannfolk er dette? - bl.a. Kåre Willoch har slike holdninger.
Feminismen tvinger frem abort i likestillingens navn, for kvinner skal kunne velge å bli lik mannen og ikke føde barn, for kvinner og menn er jo like. Og homofilien likeså – skillet mann kvinne skal bort og de som mener noe annet med bakgrunn i flere tusen års dokumentasjon ned i Naturrretten skal bort. Dette er ren kulturmarxismen (les ideologien fra Frankfurtskolen som Jens Stoltenberg og hans ideologisk like nærer seg fra), selv fra partiet Høyre.   

En jeg kjenner fikk spørsmålet: Hva ville du tilrådd om dattera de ble voldtatt og ble gravid? Han svarte: Hva ville du «gjort» om din mor aborterte deg? Han ville selvsagt vært hjelpeløs og helt avhengig av valget til sin mor. Underforstått når barnets egenverdi ikke påregnes har barnet blitt rettsløst – selv med et unikt DNA, og med en «verdi» i form av at mor lar livet bli bevart.

I Nederland er i dag 3 av 100 dødsfall grunnet i aktiv dødshjelp som det så pent benevnes.
H. Pande skriver i Tidsskrift for Den norsk legeforening Nr. 20/2002 under tittelen «Eutanasi i Nederland – ny, foruroligende statistikk»: «De aller fleste av oss er svært glad for Den norske lægeforenings klare holdning mot aktiv dødshjelp. Tallene fra Nederland er foruroligende. Er de et uttrykk for den skråplaneffekten mange av oss frykter? Hva kan det komme av at leger fra to så nære kulturer som Norge og Nederland tenker så forskjellig?»

Ja Pande – tenker leger i Holland og Norge så ulikt er vel mer spørsmålet? Det er en livslov at godtar man å drepe et foster, så tar man snart også livet av eldre og kanskje syke ellers – livsvernet er fjernet for barn, ungdom, voksne og eldre. I norske saker der aktiv dødshjelp er utført møtte ikke rettsinstansene personer som lege Christian Sandsdalen, lege Stein Husebø og tidligere leder av Foreningen Retten til en verdig død Sigrid Hannisdahl med en dom i samsvar med handlingen – det betyr bare at det åpnes mer og mer for den type drap også. Det har vært «legalt» å drepe mennesker i Norge i mange år nå. Fruktene av dett kjenner vi.

Man kan ikke tillate alt galt fordi noen vil bryte loven, da havner vi i et rettsløst samfunn det rene anarki med den sterke mann som vil tre inn. En skal ikke trekke frem hva som sto i straffeloven om abort før, men i all enkelhet henvise til alle tiders basis for menneskeverdet og livets beskyttelse: «Du skal ikke slå ihjel.» Så enkel er Sannheten.

For den som benekter eller er i tvil om et foster er et liv kan han slå opp her: EHD