Bønn – «det er fali det»!

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.01.13

Her i Norge presser politiske myndigheter på det de kan for å stoppe avslutnings-gudstjenestene i skolene - og får de ikke trosset foreldrene i det – gjelder det å avkristne gudstjenesten mest mulig. Utvanning til det u-igjenkjennelige er målet. Nærmest en hedensk kult i kirken uten Ordet og bønnen – synes å være det ønskelige.

I Sverige er man kommet enda lengre. I Sverige melder Dagen nett 01.12.12 følgende: «Pràsten som inte làt tysta sig».  De skriver videre: «Noen rektorer fikk kalde føtter etter skoleverkets debattartikkel i helgen og avlyste sine kirkebesøk. De som fremdeles kommer er de som ikke er redde, sier presten Magnus Crispin Back. Tross skoleverkets direktiv velger han både å be og lese velsignelsen for skolebarna som besøker Østerhaninge forsamling ved advent.» (omsatt av meg)

Så langt Dagen altså, og man undres på hva slags hedenskap som griper om seg, slik at vi ikke hverken kan eller våger å dyrke vårt felles fundament som gir oss evig frelse og en kultur med fred og velstand. Den som kan et minimum av historie, vet at på 17-hundretallet var det kriger mellom broderfolkene i Nord. Blodige sådanne. Så kom de store vekkelsene. I Finland med Pavo Routsalainen, i Sverige med Rosenius, i Nord med Læstadius og i Norge med Hans Nielsen Hauge. Så ble landene her Nord omformet til det «Fredelige hjørne av Europa», og steinrøysa her Nord ble omgjort til et av verdens fremste velstandssamfunn. Bakgrunnen kan du lese hos sosiologiens grunnlegger: Max Weber bl.a. «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd.» . Og vet du ikke hvem som skapte protestantismen, så var det bl.a. Martin Luther, og til Norge ble den brakt ut til folket av Hans Nielsen Hauge i forkynnelse og praktiske tiltak som hjalp folket ut av nød og fattigdom. Vi fikk en RETT frihet og orden og mye mer.

Svenskepresten står det respekt av! En kirke som forlater Guds Ord og bønn p.g.a. politisk press, er ikke en Sann Jesu Kristi kirke lenger. La oss se at vi har slike kristne mannfolk også i Norge! Med ønske om ett Godt Nytt År!