Avkristnet off.skole forfaller – friskolene tar over

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.08.13

 

Hedenskapets ideologier har nå snart erobret det meste av det kristenfolket tok initiativet til og bygde opp i det attende og nittende århundre, og kristenfolket bygger nye frie institusjoner, friskoler m.m. hvor de kan ta vare på barn og unge som før. I mens herjer hedningene med de gamle institusjoner, nekter kristenfolkets klare rett i dem, inntil disse institusjonene blir ulevelige og hedenskapet ser seg om etter kristenfolkets institusjoner, skoler etc. De er rett og slett griset til. De får jo ikke til noe som har bærekraft selv i sin dyrkelse av lysten og ”friheten” uten den rette frihet og orden som ”evangelisk-luthersk” legger grunnen for. Altså på`n igjen, ny runde fra start. Hvor dum og formørket går det an å bli for de som dyrker døde avguder og humanetikere som dyrker mennesket og seg selv?

 

Kristenfolket i Norge startet skolen på 1700-tallet for å lære barna å lese Skriften og katekismen som var en hovedsak etter at ”evangelisk-luthersk” lære var innført i Danmark-Norge i 1537. Det skapte mennesker med bærekraft – en tro som ”bærer og som tåler.”

 

Etter hvert ble vi et opplyst og utdannet folk – men det var krefter som gjerne ville dele denne velstand og etter hvert helst ha makten over den. Med forente krefter tok folkene og tankene fra Den franske revolusjon, Karl Marx, Darwin og Freud og sammenkoket som filosofene i Frankfurtskolen kokte sammen av dette for å rive kristenfolkets byggverk i folket. I Norge var det Edv. Bull, nestformann i Ap som tok med seg tankene inn i Norge rundt 1923 med et revolusjonært Ap som da selvsagt tapte valgene. Taktisk ble man derfor evolusjonær – og sakte men sikkert tok man over, og med øket tempo ødela det kristenfolket hadde bygget opp. Skolene var sentrale i dette – skolene og lærerne skulle gjøre barna til sosialister med deres tanker og praksis – og vekk skulle ”evangelisk-luthersk” tro og andre ”fordummende sekter.”

Og hedenskapets to påførte verdenskriger ga intet hinder for E. Gerhardsen fra å fortsette programmet til Bull og overta Oslo Kristne lærerskole (1948) – og omforme skolen i den sosialistiske ånd. Den ånd som jaget ”evangelisk-luthersk” ut og slapp andre onde ånder inn. Fjernet og glemt ble alt det gode vår gamle arv hadde bygd opp og gitt oss – ikke minst siden H. N. Hauges tid.

Men hele arven som gikk tusen år tilbake skulle renskes helt ut – og oppløsning av familiene, barnemordene og mye annet fikk ny innpass i våre skoler og Norge.

 

Og nå driver pressetalsmann Brun Pedersen og presser ut siste rest av kristenarven i den offentlig skole: skolegudstjenestene ved skoleavslutning. Korset skal forresten også bort fra gravkappellet i Gjerpen kirke. De vil så gjerne ha alt felles med oss bortsett fra vårt fundament som alt ble bygget på. De skal overta alt og forlanger av kristenfolket skal erklære det de tror på for usant, i alle fall ikke mer sant enn alt det andre tror og mener. Og man skal i toleransens og likestillingens navn stille alt som er bygget opp til deres disposisjon. Hvorfor i alle verden makter de ikke å bygge sine egne ”kirker”? Hvorfor må de kopiere ”konfirmasjoner” osv. Det minner meg om det gamle ordtak: Når Gud bygger Sin kirke, bygger satan sitt tempel like ved.” 

 

Vel, hva gjør så kristenfolket – som riktignok er forjaget og nedtappet for ressurser etter hvert. Jo, med i alle fall litt av den gamle kampvilje og dugnadsånd reiser de nye institusjoner – vel overvåket og misunt av hedenskapet – som med nød og neppe bevilger litt av våre felles statsmidler til disse institusjonen, men derfor mener de har rett til å forfølge oss helt inn på rektorenes kontorer med sine onde tanke- og undervisningskrav til den ”frie skolen”. Hvis man skulle finne på å sabotere deres vilje – kan disse antikapitalistene og de tolerante ”frigjørere” med mer ”åpenhet og folkestyret”, sørge for at det blir mindre penger fra staten. Nå har de makta – og dermed har de også rett, mener de. Men SANNHETEN og Ordet og Ånden har de ikke – heller ikke RETTEN.

 

Raddissene raser og de flykter etter

Så går det noen år. Kristenfolket jobber under stort press – som Esras og Nehemias – men skolene har ordnede forhold og gode resultater. Det viser seg hvem som kan drive skole og oppdragelse – selv under pressede forhold. Samtidig rensker avguderiet og humanetikerne de offentlige skolene og andre institusjoner for de siste rester av kristendom – enten ved å fjerne det – eller få forfalsket budskapet slik jeg ser det.

Resultatet lar ikke vente på seg. Orden og disiplin synker drastisk. Lærerne blir utslitt og fortviler – ungene lærer lite eller ingenting. Lærerne bruker store deler av timene til å skape ro. Frustrerte og tapende elver dropper ut – noen vender tilbake og setter fyr på skolene, osv. osv. Store grupper kan hverken lese eller skrive skikkelig langt opp i klassene. Store flokker havner på kjøret, osv, osv.

Foreldrene som har stått friskolene fjernt ser seg om i fortvilelse for barna sine – noe vi nylig fikk eks på. Hva gjør de? Jo, de søker seg inn på en av friskolene som kristenfolket svarer hedenskapet med. Historien gjentar seg. Hedenskapet og den ”formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne. Uten Din den gode ånd vil Sitt lys i oss opptenne. Godt og tenke, tale gjøre. Dertil må Din Ånd oss føre.”  Hit søker de som en nødhavn for barna sine. Interessant. Her kommer nesa ned og bønn om hjelp i forliste livsskuter.

 

Igjen går det mot sammenbruddet i deres ”Romerriket”. Keiser Constantin ga opp til slutt og kapitulerte overfor Korset han skulle seire ved” – og forstod at alt gikk i oppløsning hvis han ikke holdt seg til budskapet og folket som hadde KORSET som sitt seiersmerke. Når avguderiet Norge vil skjønne det samme – er ikke godt å si – men det kan ikke bli lenge til.