Ap: Åpenhet, demokrati, respekt og toleranse etc. etc

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.09.13

 

Dette har vi hørt fra radikalismen i årevis, men hvordan praktiserer de det selv. Er det noe mer enn munnhell og retorikk for å manipulere folk, mens de selv praktiserer noe helt annet. Selv plasserer de seg selv sutrende i offerrollen for at de de er uenige med skal få mest mulig dårlig samvittighet, bli lammet og ikke forsvare seg og gjennomskue deres spill.

 

La oss ta noen sentrale eksempler:

Kristendomsundervisningen i grunnskolen har alltid vært en kjernesak for kristenfolket og mange andre. I 1963-64 samlet AKF inn 8 000 underskrifter fra lærerne, og flere andre fortsatte og samlet totalt inn ca. 760 000 underskrifter mot endring av kristendoms-undervisningen. Bare få år senere trosset Stortinget den mektige folkemening om å forandre kristendomsundervisningen – og senere gikk det slag i slag.

I 1997 prøvde AKF igjen – oppbakket av en rekke ledere i de store kristne organisasjonene med titusener av medlemmer å redde stumpene av kristendomsfaget – ved å gå mot innføringen av KRL-faget. På kort tid samlet vi inn ca. 12 000 underskrifter som vi fakset inn til Stortinget – til deres store irritasjon. Samme ”respekt, toleranse osv” møtte oss, og nå var endog KrF med dem.

Så kunne man fortsette å liste krenkelsene av folket og vår mer enn tusenårige arv – som store deler av vårt folk ennå bæres av – tross alt. Men ingen respekt, toleranse, åpenhet for sunne og sanne drøftelser møter en.

 

Man fortsetter og kjører frem u-lover som befester deres livsstil med fosterdrap i titusener, en forferdelig synd som til og med setter landet i den ytterste fare både på grunn av at vi kommer under Guds dom – at vi får mangel på arbeidskraft og at det får kraftige realøkonomiske konsekvenser. (Sentralbanksjef Skånland) De to siste pkt. burde i alle fall interessere økonomen og statsministeren Stoltenberg.

 

Drap av titusener skal gjennomføres fordi det er så synd på de som er blitt gravide og ikke orker å ta hånd om et nytt liv. Det er vel en årsak til at en er blitt gravid? Kan det ha noe med oppdragelse og mangel på skoleundervisning i kristendom å gjøre?

Homofile og andre minigrupper må få all mulig oppbakking på tross av at store deler av det norske folk mener det er grov synd i flg. Skriften, og svekker landet både med hensyn på sykdom og farlig smittespredning – samt at det er totalt ufruktbart som igjen går ut over arbeidskraftssituasjonen.

 

Og slik kunne man fortsette å peke på deres utvikling av en kultur totalt uten bærekraft – hvor oljefondet bare utgjør 4 % av nasjonalkapitalen.  Den virkelig betydningsfulle kapitalen vår er menneskene og arbeidskraften som nå reduseres og ødelegges innvendig i økende tempo.

Hva skal man kalle slikt? Ja, svar selv.

 

Det er på høy tid at kristenfolket – de som ikke har stukket hodet i sanden – samler seg om de gamle gode lekmannsmøtene til grundig orientering om hvordan man manipuleres og ødelegges som enkeltindivid og folk – sterke apologetiske samlinger. Det truer ikke bare folket – men selvsagt også misjonsbasen Norge. Og man bør samles under Hebreerbrevet 13: Gi akt på fedrene – Bibelens og Norges fedre ikke minst gjennom det nittende århundre – og utgangen av deres ferd og etterfølgelse av deres tro. Da er det kanskje enda en mulighet for å riste folket vårt ut av den ondes grep.
Be over 2. Krønikerne 20.