- Advarer mot nasjonalsosialismen og antisemittismen


Intervju med Jørgen Høgetveit – juni 2013


- Nå må vi i det norske samfunn bli bevisst på at både nazismen og fascismen kan dukke opp igjen. Og sammen med denne kan vi også få antisemittismen. Det sier sekretær Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.
 

Folk flest her i landet mener at nazismen og lignende ble avsluttet i og med at 2. verdenskrig sluttet. Nylig hadde professor Bernt Hagtvedt en samtale på Verdibørsen på NRK Radio om framveksten av nynazismen. Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning mener at dette er en svært relevant sak som må komme på dagsorden her i landet


Nazismen

- Hva mener du om dette?

- Nei, nasjonalsosialismen (nazismen) er langt fra død i Tyskland, Europa og Argentina. Siden jeg frontkolliderte med deres menneskeforakt i Sternstriden – bladet Stern redigert av SS-offiser  Henry Nannen – har jeg holdt nøye øye med ideologien og bl.a. Holocaustfornektere som David Irving. For ikke mange år siden var Irving innbudt til Litteraturfestivalen. Han reiste også injuriesak mot den jødiske historiker Debora Dibstead for hennes bok mot disse fornekterne – og tapte totalt. Han ga også et stort intervju på TV2 for få år siden og har gitt ut en rekke bøker. Han herjet i Østerrike og fikk seg et fengselsopphold for det. Giften spres fortsatt ved propaganda, reduksjonisme o.a. Det ble aldri et skikkelig oppgjør med nazigenerasjonene – mange av dem ble brukt i gjenreisningen og fikk makt – med påfyll fra Argentina. Nedgangstidene nå gjør dette farlig. Bl.a. katolikkene sa at en viktigere strid var striden mot gudløs bolsjevisme. Hagtvedt har rett – de er ikke borte, sier Høgetveit.


- Hva med heftet «uhyggelige åndskrefter igjen på frammarsj»? 

- På bakgrunn av det nevnte har jeg som sagt, holdt øye med denne ideologien – fordi den som nasjonal-sosialismen sier – er nær beslektet med de fleste ismer (overdrivelser, avarter av egoisme) skrevet større og mindre artikler om saken og samlet dem i heftet: «Uhyggelige åndskrefter igjen på fremmarsj mot jøder og kristne i Europa». Det var vel noe av det jeg følte på allerede år 2000 da jeg skrev diktet: «Lysene slukkes nå over Europa, ød`lagt til grunnen – rettferdighets verk. Sprengt er nå freden – bygget av troen, murer av samhold som gjorde den sterk.»  Artiklene heter: «Nasjonalsosialismen og antisemittismen er ikke død!» og handler om Eichmann og påfyll av nazisme fra Argentina, «Forord til Sternboka» hvor de lange linjer trekkes, «Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme.» m.fl. , sier Høgetveit og fortsetter:               

- Fremvoksteren av «nasjonalsosialismen» og andre  ismer er spesielt farlig også i Norge, fordi vårt åndelige – rettslige fundament er sterkt svekket – og har ikke den styrke den hadde i 1940. I foredraget «Nå må vi våkne, Familien, staten»  nevnte jeg spesielt kommunisttenkeren Gramsci, en sjefsideolog i Frankfurtskolen og for 68-erne.

Det kristne fundament


- Hva betydde det kristne fundament under krigen?
- Under krigen stod lekfolket med dets ledere og forkynnere fast – og våre holdninger ble i starten formulert i «Kirkens Grunn» av Olav Valen-Sendstad – og vedtatt av Kirkens Råd med Hope og Hallesby og biskop Berggrav i spissen. Så å si samtlige prester stod fast og la ned embetene sine – og også lærerne stod fast og beskyttet ungdommen med store konsekvenser.
Det var etter min mening andre holdninger som gjorde at Lærerlaget og Lektorlaget (Undervisnings-forbundet) gikk til rettssak for å kunne bruke bladet Stern blant ungdomsskoleelever i vår tid. Heiet fram av media. Foreldrerett og demokrati betydde etter vårt skjønn ikke mye, men de fikk seg jo en tankestiller da det viste seg at SS-offiseren H. Nannen styrte bladet på 1,7 mill i opplag. Edvard Bull sa i 1923 hva undervisningspersonellet skulle brukes til overfor barna. Det kan man godt repetere i dag, sier Høgetveit.


- Hva betyr det kristne fundament nå?
- Sært lite nå som ikke verken kirke eller organisasjoner eller politiske partier holder fast på «evangelisk- luthersk» tro og lære – og skolen er bortimot rensket for den slags kunnskap. Fundamentet rasert av ideologiske krefter fra Frankfurtskolen som bygde sin kulturterror på flere farlige kilder fra 1800-tallet – til Edv. Bull Ap. 1923 – til 68-erne som vi studerte sammen med og lærte å kjenne da og som nå stort sett har vunnet fram i norsk kirke- og samfunnsliv – på tross av iherdige protester fra noen av oss. Triste greier som har kostet mye, sier Høgetveit.


Snu utviklingen


 - Hva bør man nå gjøre for å snu denne utviklingen?
- Nå er det bare nødrop i bønn, ikke minst fra eldre kristne, som skjønner hvor dette bærer hen – som kan berge Norge fra det som bygger seg opp i Norge og Europa – for ikke å nevne Midtøsten.

Dessuten trenger vi kristne apologeter som våger å få skaperteologien på plass igjen og tilliten til Bibelen fra 1. Mosebok og hele Skriften igjennom. Alle ismene og avguderiet må motgås og tankebygg rives. Vi oppfordrer fremdeles folk til å be over 2. Krønikerne 20!, sier Jørgen Høgetveit.