Abba Eban og Hollande/Jagland er de på samme planet?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 28.10.13

Nationen.no skriver 25.10.2013 følgende ut i fra en NTB melding:
«Hollande hyller Jagland for hans «utrettelige engasjement for det europeiske kontinent og de universelle verdier det representerer.
Frankrikes president François Hollande hedrer Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland med den høyeste æresbevisningen Frankrike kan gi, kommandør av æreslegionen.»

Den franske presidenten skal personlig overrekke æresbevisningen under en seremoni i Elyséepalasset i dag. Og tenk å få overrekt en slik æresbevisning fra en representant fra Frankrike, med hele den blodige historie de har stått for. Revolusjonens og giljotinens hjemland kan man være fristet til å benevne landet. De hentet ikke sin ånd og rett fra Jerusalem, ned i Jesus Kristus og helt tilbake til De ti Bud – men koblet seg opp til revolusjonens ånd som ble samlet i ordene «Frihet, likhet og brorskap». De omformet altså kirkens gamle slagord om ”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker” – altså det diametralt motsatte! Franskmennene koblet ut Gud Skaper og innsatte humanismen.

Så trekker vi frem et sitat av Abba Eban, denne finstilte jødiske diplomat, som i sin bok ”Mitt folk”* kaller Europa ”det blod-tørstige kontinent». Han levner Europa lite ære i det Europarådets (etablert 5. mai 1949) hovedmål skulle være «å forsvare menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og prinsippet om rettsstaten.»

Jagland er en internasjonal sosialist og Hollande er selvsagt på bølgelende med Jagland og de støtter hverandre. I dag skal den katolske sosialist Hollande født i Rouen kaste glans over Jagland, sin venn.
Rouen var den historiske hovedstaden i Normandie – der historien ville det slik at de allierte med angloamerikanske land, Storbritannia, USA og Canada i spissen skulle innta dette blodtørstige kontinent for og igjen gi dem muligheten til å reetablere nettopp ”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker” – men dette vil de ikke høre om på sin vei mot ny elendighet. Hvor lenge vil Gud Fader se på et Europa i sterkt forfall, uten at Synden de nå hegner om får sin dom? Det er nok ikke tema i den menneskedyrkende seremoni i Elyséepalasset i dag. Men Abba Eban hadde erfart det og gav uttrykk for det, hans røtter var tilbake til Genesis – begynnelsen, der alt var såre godt!

*Abba Eban's History of the Jews: Genesis to 1776 (My People)