Årsaken til homofili m.m. Hva svarer Bibelen?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.01.13

Det diskuteres hardt om fosterdrap og homofili for tiden. Og står man på det gamle bibelske synet, blir man hardt og brutalt angrepet for ikke å være «politisk korrekt» og innenfor de oppleste og vedtatte lover og regler vedtatt av det store flertall som det eneste sanne og rette. Siste runde dreier seg om E. Pedersens (AUF/Ap, kjent fra Utøya) angrep på Kvitsund gymnas. Etter mitt syn er dette et klart ideologisk begrunnet syn som endatil har store folkemengder i Europa mot seg. Konf. demonstrasjonene i Frankrike for få dager siden.

Så kan man selvsagt drøfte hvor en skal hente sannheten fra: ren synsing, flertallsmanipulerte vedtak, naturen, psykologiens forskjellige retninger, biologisk forskning som selvsagt har sine premisser og axiomer og metoder som i aller høyeste grad kan diskuteres. Endelig får man kanskje lov til å nevne Den Hellige Skrift som den vestlige sivilisasjon har hentet sine sannheter fra og som har dokumentert bærekraft gjennom årtusener. Fullkommen kultur – langt i fra – men en langt bedre frihet og orden enn noen annen kultur vi kjenner. Når man attpåtil vet og har erfart, at Gud er til og slik han har åpenbart seg i Bibelen og i den naturlige åpenbaring (naturen), er det helt naturlig for en kristen først å orientere seg mot denne kilden – og ikke div. «sprukne brønner». Det finnes en rekke ord om de blodige barneofringene i GT, men sentralordet om homofili og en del andre synder – finner vi i Romerbrevets kp 1. v. 18 – :

«For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vvederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: 29 fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; 30 øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; 32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.»

Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i dagens Norge.  Men vi som kristenfolk må ta inn over oss at vi har sviktet forferdelig i det apologetiske arbeidet som gjør at munnene lukkes og man er «uten unnskyldning». Nå er opprøret sluppet løs til de grader – og den slags vet vi hvor ender, om det ikke stoppes. Revolusjonens barn har alltid «spist sine egne» sier gammel erfaring. Nå er kristendomsfaget i skolen fjernet av disse folkene, fornektelsen er massiv, kunnskapsløsheten er stor, det ser og hører en i retorikken opptrent på politikerkurs, men hvor det hverken er kunnskaper og velfunderte argumenter, og hjernen synes nesten frakoblet. Uansett bør disse møtes – først og fremst med bibelsk kunnskap – konkrete henvisninger som ovenfor siterte – og gjerne med spørsmålet en ung kvinne stilte til Jacob Jervell i en TV-debatt: «Handlet Gud feil i Sodoma og Gomorra»? Den «lærde» ble taus.

For så vidt er det ikke nødvendig å kommentere dette ytterligere. Hver som tror at Gud er til og taler sannhet – tar også disse Ordene med det dypeste alvor – og vet hva sluttresultatet blir om en ikke vender om.  Utviklingen på en rekke livsområder vitner sterkt om at «Lysene slukkes nå over Europa, ødelagt til grunnen rettferdighets verk,- » Skal Norge og Europa nok en gang måtte gå gjennom store trengsler for nok et opprør mot Gud – og Herren ikke fant folk som ville stå i murbruddet? La Han ikke lete forgjeves!