Vismennene i Cern.

Vismennene i Cern ?

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no – 08.08.12

 

Det jubles over store deler av den vestlige verden. De har funnet ”Gudspartikkelen”, en av de minste partiklene som oppstår når materie går over til energi i det ”Big Bang”. Litt av bakgrunnen ligger i A. Einsteins ligning: E= mc2 hvor E står for energi og m for masse og for en konstant (c er lysets hastighet i vakuum) i 2 potens. Atomeksplosjonen er en slik prosess som går fra h mot v i uran og plutonium – og utløser de voldsomme atomkreftene.

 

Men så var det jakten på den partikkelen i skapelsesøyeblikket som man gjerne skulle ha fatt i og forstå. Riktig gå Gud etter i sømmene. Kaller man slikt hybris eller hva?

 

Så samler man masse av verdens store hjerner, borrer et digert hull på 27 km i fjellet mellom Sveits og Frankrike og installerer en masse teknologi som til sammen koster ca 50 milliarder – var det kroner eller dollar? Et tilsvarende hull er visst på gang i USA. De skal selvsagt ikke være dårligere.

 

Men er ikke det litt merkelig da? I sommerferien fikk jeg overlevert en liten lapp fra en avis på Østlandet. Der stod det: ”Big Bang-teorien: I begynnelsen fantes ingenting. Så eksploderte det.” John Irving.