Utrop frihet i landet!

Utrop Frihet i Landet!

En indisk prof. i USA skrev ”Den store depresjonen etter 1990” som jeg las for mange år siden.
Han påpekte at store depresjoner kom med ca 60 års mellomrom.
Det har klart noe med menneskelige holdninger å gjøre, og de må korrigeres om man skal bevare
friheten og ikke tvinges inn i slaveriet.

Nedenfor ser en noen av de tiltak Bibelen gir som rettesnor for stabilitet på dette området.

I tillegg kan vi nevne at Bibelen er svært tydelig om forhold som korrupsjon og latskap
- begge deler svært aktuelt i krisen som nå er i Europa.

redaksjonen

 

Tredje Mosebok

Kapittel 25

1

Herren gir lover om sabbatsåret og jubelåret, 1-22, om innløsning av faste eiendommer, 23-34, påbyder barmhjertighet mot fattige, mildhet mot forarmede israelitter som selger sig til træler, og fastsetter forskjellige måter som disse kan løses på, 35-55.

10

Og I skal holde det femtiende år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der; det skal være et jubelår for eder, og I skal komme tilbake, enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt.

11

Et jubelår skal dette femtiende år være for eder; ikke skal I så, og ikke skal I høste det som vokser av sig selv i det år, og ikke skal I sanke druene av de ustelte vintrær i det år.

12

For det er jubelår, hellig skal det være for eder; av marken skal I ete det den bærer.

13

I dette jubelår skal I komme tilbake, enhver til sin eiendom.

15

Efter tallet av år siden jubelåret skal du kjøpe av din næste; efter tallet av innhøstings-årene skal han selge til dig.

28

Men dersom han ikke har nok til å betale ham med, da skal det han har solgt, bli i dens eie som kjøpte det, helt til jubelåret; men i jubelåret skal det gis fritt, så han kommer til sin jordeiendom igjen.

30

Men dersom det ikke blir innløst innen et helt år er til ende, da skal huset, om det ligger i en by med murer omkring, for alle tider tilhøre den som kjøpte det, og hans efterkommere; det skal ikke gis fritt i jubelåret.

31

Men husene i småbyer som ikke har murer omkring, skal regnes like med jordene på landet; de skal kunne innløses, og i jubelåret skal de gis fri.

33

Når en kjøper noget av en levitt, så skal et hus som er solgt, såfremt det ligger i hans egen by, gis fritt i jubelåret; for husene i levittenes byer er deres eiendom blandt Israels barn.

40

Han skal være hos dig som en dagarbeider eller innerst og tjene hos dig til jubelåret.

50

Når han da gjør op med den som har kjøpt ham, skal de regne ut tiden fra det år han solgte sig til ham, og til jubelåret, og pengene som han solgte sig for, skal deles med årenes tall; den tid han har vært hos ham, skal regnes som om han hadde vært dagarbeider.

52

Men dersom det er få år tilbake til jubelåret, så skal han gjøre op med ham efter dem; efter sine tjeneste-år skal han betale sin løsningssum.

54

Men dersom han ikke løses ut på en av disse måter, da skal han bli fri i jubelåret, både han og hans barn.

Kapittel 27

17

Dersom han helliger sin jord fra jubelåret av, da skal din verdsetning stå ved makt.

18

Men dersom han helliger sin jord efter jubelåret, da skal presten utregne pengene efter de år som er tilbake til næste jubelår; og der skal gjøres avkortning i det verd du har satt.

21

Men når jorden gis fri i jubelåret, skal den være helliget Herren, likesom bannlyst jord; den skal høre presten til som hans eiendom.

23

da skal presten utregne for ham hvor høit det skal verdsettes, efter tiden inntil jubelåret, og han skal samme dag gi det du verdsetter det til; det skal være helliget Herren.

24

I jubelåret skal jorden komme tilbake til den han har kjøpt den av, til hvis arvejord i lander har hørt.