USA er per definisjon konkurs – og Sandy gjør det ikke bedre


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.10.12 - oppdatert 05.11.12

Norge mottok fra 1947-1951 ca kr 3 milliarder i Marshall hjelp tilsvarende en verdi i dagens kroner på ca 50 milliarder (16x). Europa mottok samlet i samme periode ca kr 90 milliarder tilsvarende ca 1 500 milliarder kroner omregnet til dagens verdi.

I disse dager er USAs østkyst rammet av Sandy – som kan gi dem en reperasjonsregning på opp mot kr 250 milliarder og kanskje mere. 90 milliarder kroner anslås orkanen Irene å ha kostet dem i 2011. Og vi vet vel nesten med sikkerhet at dette ikke er siste gangen det blir behov for slik gjenoppbygging. En årsak til den økte uværsstatistikken kan være økt oppvarming grunnet bla økt bruk av fossilt brensel som bl.a. Norge bygger opp sitt pensjonsfond ved hjelp av («Oljefondet»)*. I tillegg vet vi nå mye om den økologiske ubalansen med uvanlige utslag av tørke og flom som oppstår når den globale/regionale skogkapitalen reduseres.

Sett i fra flere synsvinkler burde det da vurderes om Norges nasjonalformue nå kunne benyttes inn i en økonomisk hjelpepakke til de stater i USA som har akutt behov for kapital. Og med føringer om bruken av midlene der de som har manglende eller fraværende forsikringer får den hjelpen de trenger.

En slik kapitaloverføring ville være et kraftig signal til USA om at båndene mellom Norge og USA var og er gode – det kan vi trenge fremover! Vi sender også et signal om vi skjønner de problemer USA har vært igjennom i 2012 – først med en tørke de knapt har sett maken til tidligere og nå en orkan av samme kategori som tørken. Det vil også sende et signal om at Norge tydelig ser de geopolitiske farer som oppstår med et ytterligere svekket USA.

Samtidig burde nå Norge sette seg selv i førersetet og bruke en god del av sine overskudd til en global satsing på – antagelig det viktigste innsatsområde for å stabilisere økologien – nemlig en markant skogplanting også i USA. Går vi foran her vil andre komme etter – men det nytter ikke med småpenger. Bruker en kun småpenger på dette fremover vil det vise seg å bli svært kostbart og antageligvis helt katastrofalt! Tørken i USA og Sandy er bare forvarsler – det kan bli langt langt verre.

*
Oljefondet  er per dags dato på ca 3 700 milliarder NKr, eller 645 milliarder dollar. (Norge har en BNP ca 2 x BNP i USA per capita.)

Og i Aftenposten nett for 02.11.2012 skriver Ken Burton, leder for Republicans Abroad, Norge:

«USAs gjeldsnivå er nå på 16 000 milliarder dollar, ca 100 prosent av BNP, og det vil fortsette å stige med rundt
1000 milliarder dollar i året hvis man skal tro prognosene. Myndighetene bruker 356 milliarder dollar på renter i året.»