Trosforsvar: ”uten unnskyldning”

Trosforsvar: ”uten unnskyldning”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.02.12

 

Man kan bevise flere av Bibelens sannheter fra en rekke synsvinkler – men en levende tro kan bare Gud selv skape ved å gi oss den i dåpen, ved Ordet og bønnen. (En går ikke inn på typer vitenskap, hypotese, teori, bevis, falsifisering etc av plasshensyn) Vi har Bibelens selvvitnesbyrd som mange vil avvise uten å undersøke det nærmere.
Videre: Når Herren har gitt oss troen ”skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.” Heb. 11, 3. Profetienes oppfyllelse er nok et bevis, vitnesbyrdet om oppstandelsen ble bevitnet av mange hundre mennesker – det ville holdt i enhver rettssal. De hygieniske forskrifter er nok et vitnesbyrd om Guds tanker milevidt over Moses og Abrahams tenkeevne, inklusive vår egen. De er dokumentert sanne i dag! I Israel orienterer en seg i dag ut fra Skriften i gjenreisningen av naturen! Grunnprinsipper som skaper ”liv av døde” av ørken og sump.
Faglitteraturen sier mye om jødenes fantastiske gjenreisning av naturen. Jødene kan det, verden trenger dette som aldri før!


I tillegg har vi erfaringens vei: Enhver som vil prøve, skal kjenne om jeg taler av meg selv eller om læren er av Gud, sa Jesus. Erfaringens vei – bør en prøve grundig og tvile inntil for-tvilelse – så ”kanskje vert elden din rein” O. Aukrust. Tvil er ikke noe man smykker seg med, hverken eksistensiell eller intellektuell tvil, den har mer enn fonetisk sammenheng med fortvilelse og vil føre til sammenbrudd og deretter gjennombrudd og tro der den gjennomføres i sannhet.

Når Rom 1 sier at Guds allmakt er åpenbart i naturen ”den naturlige åpenbaring”, og at de som fornekter, er ”uten unnskyldning” – ja, så er det jo bare å kikke grundig inn i skaperverket.

 

Man kunne starte en rekke steder, bl.a. med oppbyggingen av det periodiske system og hvordan bare et enkelt stoff C (fireverdige kullstoffet) danner basis for hele den organiske verden med millioner av stoffer som inngår i det ufattelige system av liv som vi d.d. enda bare skraper i overflaten av, selv om man nå forsker på livets innerste plan: DNA (deoxyribo-nukleinsyrer). (Hva for øvrig liv er, vet vi enda lite eller ingen ting om) Da er vi inne i det innerste i de millioner av celler som alt levende består av. Wilder Smith med trippel dr.grad i en rekke naturvitenskaplige fag, forteller at DNA-strengen i hver celle er ca 3 fot, syltynn, har en kunnskapsmasse som styrer alt av oppbygningen av kroppen og vedlikeholdet. Kunnskapsmassen er stor og fyller 1 000 bøker à 500 sider med minste skrift. Og ved celledeling kopieres denne enorme datamengde helt korrekt på ca 20 minutter, sier han. Den minste feil (mutasjon) kan føre til skader, evt død. Jeg vil gjerne se en av våre datamaskiner matche dette. Men det mest interessante er at DNA-strenger er materie, men det er ikke kunnskapsmassen som den er bærer av. Hvor kom den enorme kompliserte kunnskapsmassen fra? Der burde enhver si med Ivar Aasen: ”Det vetle vitet det strekk ikkje til, ei tru lyt stydja oppunder”. Men hybris – selve ursynden har lett for å sperre utsikt – innsikt - og ofte verre til dyktigere vi er. Vi har lett for å glemme: ”Og hva har du, som du ikke har fått?” (1. Korinterbrev 4, 7)

 

Vel, vi kunne fortsette denne utledningen videre oppover i livets ufattelige kompleksitet og som undergraver enhver unnskyldning – men det tillater ikke plassen. Interesserte vises til linker i Australia og USA: Answer in Genesis eller Creation (*) som begge er søkbare i Google. Gledelige er det at flere og flere ungdommer orienterer seg denne veien og søker skikkelige apologetiske svar. Og før man dundrer løs på dette stoffet, er det verdt å tenke over at 61 % av USA`s befolkning på godt 300 millioner - tror på en ung jord og 6 dagers skapelse etter Skriftens Ord –  enhver seriøs hebraiker mener ordet ”yom” understøtter dette - i motsetning til Ola Normann (ca 5 millioner) som tror på millioner av udokumenterbare utviklingsår og gjør anti-teisten Dawkins til æresdoktor ved UiO ved sin egen Darwin-day! ”Det er typisk norsk å være god.” Ikke sant?

 

* http://kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/gudogdarwinlinker.htm