Troens grunn og dødens overvinner

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Ditt kors ò Krist

er troens grunn,

der ånder sjelen ut.

Fra sorg og trengsel,

savn og nød

i barnekår hos Gud.

 

Oppstandelsen

hin påskedag

er dødens endelige tap.

Fòr seierrik til nådens Far

derfra - jeg får –

forsonet svar.

 

Han treder i mitt sted

med alt sitt liv

og offer-et til Herren gir

Fullkomment er det

intet mer - skal til –

for Gud – som nå i nåde ser.

 

Med kraft til strid

ennå en tid

det blir fra himlen sendt

All gjerning stor

med Herrens Ord

og så er alt fullendt.