Trønderne hånes fra Osloliberalere?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.07.12

 

Tidligere biskop Stålsett og sønnen har nådd fram med sitt ønske om å få muslimer med på Stiklestaddagene. PLO-dronningen Hana Ashrawi er hovedtaler på Olsokstevnet! Litt av en prestasjon av en luthersk biskop å plante en representant for aggressivt avguderi i en av de store nasjonale kristenmarkeringer, trønderes og nordmenns identitet.

 

Man har etter min mening prøvd seg før på nedbryting av denne historien og identiteten (stabbesteiner) ved å plassere Winge – var det vel han het – som instruktør i Olavspelet. Så vidt en har hørt, ble spelet kraftig lagt om – slik at gamle amatørspillere trakk seg. Jeg så Spelet for mange år siden – og det bar store tanker om kampen mot utsetting av barn, understreket underets mulighet og mange andre store tanker om kampen som nok gikk fra nederlag – men ble kronet med stor seier og kristendommens seier mot romermakten som hisset opp trønderne mot sin norske konge. De besinnet seg rask og hentet hjem Magnus Olavs sønn, og Tore Hund reiste til Jorsal i botsferd og ligger gravlagt der!

 

Nidarosdomen rager mektig i Trondheim by. En ufattelig katedral bygd i utkanten av Europa og vitner om et budskap og en konge og en historie av dimensjoner helt fram til Sverre som ”talte Roma midt i mot”. Dette ville avguderiet, som bl.a. skjøgekirken fra Rom, selvsagt ha makten over. Da de mislyktes ved drapet av Hellig Olav Haraldsson – så kom de igjen med tiggermunkene og skaffet seg nytt fotfeste inntil Nidarosdomen brant rundt 1350 og Norge gikk inn i 400-års natten under katolsk åk. Men i 1537 rant lyset – protestantene fra Worms tok over og jaget biskop Olav Ingebrigtson av landet. Han seilte ut Trondheimsfjorden med to skip fullastet med gull og sølv. Det hadde de sans for da som nå.


Så i dag krangler stat og kirke i stedet for å samarbeide til folks beste – bare kong Harald står fast på vår gode evangelisk lutherske arv i Grunnloven. Den kvinnestyrte kirken vil tilbake til Rom, og statens smarte politikere vil til Moskva. Da vender kirken seg – mer slavebundet av staten enn før – seg til Nidarosdomen med en helt tradisjonsløs kvinnelig preses i spissen og vil utnytte stedet for all den signaleffekt man kan skvise ut av domen.

 

Nå er det på tide at trønderne - som minst må ha ei kule for å felles – ser hva som foregår – og reiser seg mot ødeleggelsen av deres nasjonale identitetsskapende og historiske minnesmerker på deres grunn. Be Oslo-opprørerne pelle seg hjem igjen – å styre sine egne saker i ”Tigerstaden” og rovdyrene de er så glad i. Så tenker jeg trønderne selv kan forvalte arvegodset på trøndersk jord – som de har gjort i mange år – til glede for hele nasjonen Norge.

Vi må da kunne tale både Moskva og Rom ”midt imot nok en gang” for vårt gode fellesskap, eller skal vi la disse opprørene herje videre til Moster og Gulating også?

Hans Nielsen Hauges gard i Tune i Østfold bør vel også invaderes av denne emeritus fra Finnmark av lestadiansk slekt – men som til nå er blitt storkar i Det Lutherske verdensforbund. Ute i den store verden holdt han multireligiøst bønnemøte i Assisi med paven, muslimer, buddhister og mer av samme slag. Nå tar han fatt på Norge for å gjøre det til en multireligiøs nasjon på vei inn i det globale og den store skjøgekirke. Dit vil vi da ikke? Både Bør Børsson og Ibsens Per Gynt vitner om at å være storkar på sviktende grunn – ender i elendighet.