Tøm kirkene!

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.06.12

 

Vi har fullt bibelsk belegg for å holde oss borte fra vranglærere. Og den norske kirke er nå fullt opp av dem og med en sentralledelse av bibelstridig kvinnestyre og kvinneforkynnere.

I tillegg er kirkens lærefundament ødelagt i en helt sentral sak for protestantismen: RETTFERDIGGJØRELSESlæren i avtalen: ”Joint declaration”* med pavekirken.

Siste skudd på ”treet” er en aksjon for å få laget en liturgi for homovigsler.

 

Igjennom mange år – helt siden Hans Nielsen Hauges tid og på tross av grov forfølgelse av prester og embetsmenn - har lekfolket fylt opp kirkebenkene. Som et siste store løft mot vranglæren – bygde de MF (1907-08, dr. theol Sverre Nordborg) og sloss for deres eksamensrett mot UiO i Stortinget. (Nevner statsråd Bryggeså, V., Eiken) De trengte gode prester, hadde gode bondesønner og trengte skikkelig presteutdannelse, men etter noen titalls år får lekfolket ”takk for hjelpa” av teologene.

Det eneste de og andre skjønner og respekterer av andre folks tro, er at kirkebenkene blir tomme – og kristenfolket men også en god del annet folk – hvor sikkert mange av dem også har fått nok av denne naturstridige oppførsel – sier takk for seg og ordner seg på annet vis.


La oss boikotte gudstjenestene o.a. tilstelninger noen måneder i første omgang, så kanskje de begynner å skjønne alvoret ved Sodomiliturgien som man nå prøver å fremprovosere. Vi har allerede en meget Bibeltom forkynnelse. Cand theol dr. philos Olav Valen-Senstad gikk – for mange år siden – gjennom årets radioprekener. Allerede da var det tynne saker.
Kanskje også de få rettroende og rettlærende prester som enda finnes i DNK kunne samle seg og ta bladet fra munnen i en kraftig samlet protest. Reaksjonen fra DNK og media vil vel snart bli som på Hauges tid? Vel, det får stå til – det er bedre å ha Gud med seg og mange mot seg, enn omvendt.

 

* Joint declaration. Erklæringen om rettferdiggjørelsen som man samtalte med katolikkene om i 30 år og etterhvert kom fram til en omforenet forståelse slik at DNK har forlatt diamanten i den evangelisk lutherske tro: rettferdiggjort ved tro alene uten gjerningar.