Thue og de kristnes sexualliv.

Thue og de kristnes sexualliv  

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 05.01.12

 

Ser i Dagen 03.01.2012 at en ung dame ved navnet Thue (Minerva) er engstelig for kristenfolkets sexualliv. Vi kan ikke nyte hverandres kropper og driver kritikk av programmet Trekant i NRK og annet åpenmunnet opplysningsstoff som vi tydeligvis trenger i flg. henne. Ungdom i Oppdrag – som har reddet en rekke ekteskap – har visst en helt forferdelig opplysningsprofil, igjen i flg skribenten. Det viser seg imidlertid at de kritiserte er topp utdannede folk som vet hva de snakker om.  

 

Hun burde absolutt plassere sin engstelse andre steder – for eks. hos helsedirektør Karl Evangs sex-opplysning og NRK med Trekantungdommen selv – som opplyser oss så det intet blir igjen å oppdage hos hverandre og i samlivet, samtidig som de blokkerer og knuser oppdagergleden og fylden, etter hvert som ektefellene forenes stadig dypere.

 

En student klaget en gang over Evangs brutale konkrete sexopplysning slik: Her gikk jeg i måneskinnet og leidde min utkårede fylt av deilig samhold og romantikk, og så kommer Evang med stilling 1 og 2 og smadrer det hele.

En gang for mange år siden, opplevde jeg en debatt mellom Evang og Per Lønning i Oslo Studentersamfunn om Evangs etter hvert gamle budskap. Evang ble etter hvert bu-et og trampet ut av ungdommen – mens Lønning fikk trampeklapp. Ungdommen senset at noe var finere enn den brutale åpenmunnete heten til Evang. Og sint var Evang – sint så øynene skjøt lyn da Egil Årvik og Kåre Kristiansen ikke ville ta inn hans opplysninger i deres nye sosialmelding til Stortinget.  

 

Det merkelige er at nettopp disse kristne må nyte hverandre langt mer enn hva andre gjør, for stort sett holder de sammen og holder seg til en ektefelle hele livet. Det må da tyde på at de har det godt i sammen i senga også. Fullkomment – langt i fra – verden er ikke fullkommen og heller ikke de. Derfor heter det ”i gode og onde dager”. Det vet de og jakter ikke etter urealistiske mål, men er tilfreds med hverandre og snakker i sammen om saken etter hvert som årene går og de naturlige grensene bygges ned, også mellom sinnene og kroppene. Så deler de seng og bord og er tilfredse inntil døden skiller dem ad. De kan jo det fordi de har tatt vare på den medfødte blygsel og skamfølelse – som en god beskyttelse i livet og ikke utlevert seg til offentlig skue og en rekke tilfeldige personer og måtte oppleve seg som ut-levd i ung alder, og aldri opplever personlighetenes fulle forening.

 

Min nå for lengst avdøde mor sa at lite var vakrere enn eldre ektepar som bare kunne skifte et blikk om det de møtte i hverdagen – så visste de hva den andre tenkte. Det må da tyde på ”ett kjød” i videste forstand – en forløst tilfredshet?

Nok et vakkert eks. er gamle ektepar hvor den ene stadig ser til den syke ektefelle som så til slutt dør. Da ønsker den andre seg etter så intenst at det ofte ikke går mange måneder før den andre vandrer etter. Riktignok heter det til døden skiller eder ad, men også at kjærligheten faller aldri bort.

Mange av disse kan jeg aldri tenke meg brydde seg med opplysningskunstene til de ”opplyste” – som vi ser det ellers så ofte i livet når de utviklede blir så innviklet at livet går dukken. Advokat Nordhus sa noe som også passer på disse ekspertene: ”Folk som ikke tar feil i den minste detalj på sin ville flukt uti de store villfarelser.”

 

Disse gode ektefeller har jo lært noe i livet og av hverandre – man har lært seg forskjellene mellom åpenhet og åpenmunnet het. Mange dype følelser trives best i ikke verbal kommunikasjon. Det er stor forskjell på en godt totalt sam-liv i motsetning til rusdyrkelsen av mange slag – kroppslig så vel som stofflig - som gjør en ut-levd i ung alder. Det er også stor forskjell på å fokusere på underliv – i stedet for på samliv. Det siste gir også det gode sexualliv med frukter. Skal det bli riktig godt mellom de to, må mer enn kroppene være involvert – en god og nær samtale setter også i gang nærhetens gleder helt fysisk. Det vet da et hvert voksent menneske som har litt livserfaringer – noe man selvsagt bare får når en har levd en stund. Av og til ønsker man å be ungdommen ”holde sin munn lukket inntil de vet hva de snakker om”. Dette er et av saksområdene.

Motsatt øker avstanden når man har de gale tanker og bruker grove ord og åpenmunnet ”skittent prat” som igjen min mor minnet oss gutta om. Som menighetssøster hadde hun sett det meste både i Norge og på misjonsmarken – så hun var absolutt mer realist enn de fleste, men formidlet det på en fin og god måte.

 

Og kjærtegnene, også de mest intime, forbeholder en hverandre – og stiller det selvsagt ikke ut til offentlig skue – da mister de fort mye av glansen.

Og ikke nok med det – dette kristenfolket skaffer seg altså mer frukt av sexlivet sitt – enn bare de som ønsker seg orgasmer og stilling 1 og 2. De får barn og ofte mange barn og oppdrar dem i ”den kristne forsakelse og tro” og til gangs mennesker som kan ta vare på både seg selv, hverandre og nasjonen. Når man har nytt seg ned til for eks ca 1 barn pr fertil kvinne - eller dobbel inntekt og ikke barn (DINC-kulturen (Dobbel Income Now Child) - som det så smukt heter, ja da ryker både arbeidskrafta og realøkonomien i henhold til sentralbanksjef Skånland. Mange nasjoner i Europa er der i dag.


Så ”lykke til” – jeg håper og ber om at ikke Kristen-Norge blir med på denne åpenmunnede nytelsessyken deres, men fortsetter sitt gode fruktbare samliv med bærekraft.