TV 2 salget, Giske får samme luta!

TV 2 salget, Giske får samme luta!


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 12.01.12

TV 2, et av Norges største medieselskap er besluttet solgt ut av landet i rekordfart – endatil i jula. Taktikken er klassisk og gjengis under. Jeg antar at Giske kjenner seg igjen i en rekke saker som – så vidt jeg husker – det høyst ureglementerte ”kirke/stat forliket – som enda ikke er korrekt offentlig behandlet. Vårt Land nett 11.01.12 skriver:
”Salget ble vedtatt på et ekstraordinært styremøte i A-pressen sent søndag kveld – mot de ansattes stemmer. – Sier hva jeg mener. Giske selv sier til avisa at regjeringen aldri fikk muligheten til å behandle salget som han mener ble kjørt gjennom i ekspressfart i romjula.
– Salget var slett ikke avgjort på torsdag. Avtalen var ikke engang ferdigforhandlet. Jeg har den vanen at jeg sier direkte til folk det jeg mener, og det samme sier jeg offentlig. Jeg ga uttrykk for det samme jeg hele tiden har ment. Det er at det er sterk politisk skepsis blant rødgrønne politikere mot å flagge ut TV 2. Jeg ønsket å markere dette politiske standpunktet, sier Giske.”

Dette er som sagt velkjent strategi som Giske selv er utsatt for. Oppskriften finner du ved å klikke deg inn på foredraget ”Nå må vi våkne” i h. stolpe på www.Kommentar-Avisa.no , der listes ca 8 pkt. om hvordan man skal få gjennom radikale lover med minst mulig bråk.

Ap og de radikale kreftene som ikke synes å ofre nasjonalstaten (Les Apostelgjerningene kp. 17) en tanke – får nå oppleve hvordan det går når man bygger ned lovgivningen som sikrer nasjonalstatens ressurser for nasjonens innbyggere. Det er jo helt korrekt fordi andre nasjoner har sine ressurser som de skal forvalte til sine innbyggers ve og vel. Noe internasjonalt gigantomani alà Bør Børson m.m. fl. – er Bibel, Grunnlov og gammel norsk lovgivning fjernt. Bare les Industrikonsesjonsloven av 1917 – så ser du hvordan man sikret (diskriminerte) norske borgere og ressurser for det norske folk på en skikkelig måte mot utlendinger. I 1917 fikk vi altså en Industrikonsesjonslov som sikret norske naturressurser og selskaper på norske hender. Dette etter mange års undertrykkelse og utsuging. Så utviklet vi naturressursene - bl.a. fossene våre - til å gi oss nok og rein energi som nærmest er evigvarende når infrastrukturen er utbygd - og nå legger staten opp til å ta kraftverkene gratis fra kommuner og fylker og kan etter hvert – sammen med andre viktige institusjoner - havne på utenlandske hender.

 

Nå sier Lovdata at etter EØS har de gjort det slik:

”Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å ha et ikke-diskriminerende regelverk med hensyn til nasjonalitet. Overgangstiden for opphevelse av de diskriminerende bestemmelser i industrikonsesjonsloven utløp i henhold til EØS-avtalens vedlegg XII 1. januar 1995.

Den tidligere definisjonen av utenlandsk og  utenlandsk kontrollert selskap som fremgikk av industrikonsesjonslovens § 39 a ble derfor opphevet fra denne dato.

Utvalget antar imidlertid at det kan være hensiktsmessig i beskrivelsen å benytte den tidligere definisjon i § 39 a som referanse for omtalen av utenlandske eiere. Dette fordi industrikonsesjonslovens terminologi er innarbeidet og følgelig kjent for de fleste.

Den tidligere industrikonsesjonslovens § 39 a støtte således krav om at et norsk-kontrollert selskap med begrenset ansvar (A/S e.l.), en korporasjon eller en stiftelse skulle ha sete i Norge og at et flertall av styrets medlemmer, herunder formannen, skulle være norske statsborgere. Videre måtte minst to tredeler av de stemmeberettigede aksjer eller parter innehas av norske statsborgere. Selskaper hvor staten, en kommune eller en fylkeskommune innehadde aksjer eller parter som representerte mer enn halvdelen av stemmene, ble regnet som norsk-kontrollert.

Utvalget har for enkelhets skyld valgt kun å benytte ovennevnte 2/3 grense som definisjon på et norsk-kontrollert selskap. Det innebærer at et selskap anses som utenlandsk kontrollert når over en tredel av stemmeberettigede aksjer eller parter er på utenlandske hender.” (Uth av meg)

Slik raseres landet bit for bit. Fra Ap`s side på basis av såkalt internasjonal solidaritet og fra høyrekreftenes side med en blind tro på menneskets godhet og markedskreftenes frie spill. Alan Greenspan (tidligere formann i USAs sentralbank styre) som var en sentral pådriver av frislippet måtte til slutt innrømme: Jeg tok feil!