Styrt innenfra med Ordet eller utenfra med makt?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.10.12

 

Satt nettopp og hørte på et program fra USA om forsvar av ”egen grunn” med våpen, og man undres over alle drapene. Morgen etter morgen våkner man opp til norske nyheter – som utvikler seg i samme retning: knivstikking, skyting, voldtekter osv.

(Som en liten sidemerknad til NRK – noen kaller det ARK - så tror en at det må finnes mer oppbyggelige og viktigere nyheter enn å skumme politiloggene natt og dag for å skaffe folket nyheter. Klart dette gjør noe med folket og drar oss alle mer eller mindre inn i denne onde virkelighet som mer hører hjemme på politikamrene og psykiaterens kontor – enn for den allmenne offentlighet. Men NRK er vel allerede så oppsugd av denne verden, at de makter ikke å se det positive som bygger?)

 

Men tilbake til styring – som media og selvsagt NRK – har et stort ansvar for. Men hvor kommer all ondskapen fra, og evt roen og de rette holdninger fra? For mennesket har potensiale til det meste. (Matteus 15, 18-19 det onde hjertet)

 

For freden og roen er også mulig – det kjenner jeg vel til fra min ungdomstid – selv om ikke den heller var rosenrød til alle tider. Det var nesten ikke drap og voldtekter som i dag. Man vil kanskje hevde at det var store mørketall, men jeg tror det ikke. I små bygder ville man fort få rede på hva som foregikk, og det var ikke slik da. Jeg husker Gjelleråsmordet på en drosjesjåfør – men det var intet mange år både før og etter.

 

Imidlertid var det ikke all denne råskapen mellom mennesker som vi ser i dag. Ikke var det så mye alkoholrus, narkotika visste vi nesten ikke hva var, knivstikkingen var det nok i gamle dager før kristendommen fikk tak. Det vitner diktet ”I hine hårde dager, med øldrikk og svir, da kniven den satt løst i hver hallingdøls slir, - -” Legg merke til i hvilken sammenheng knivstikkingen dukker opp: ”øldrikk og svir”.

 

Nei, forklaringen må en nok søke i manglende innenfra styring fordi man har forkastet Guds-kunnskapen som barn og unge ble fylt med fra barndommen av og utøvet et vektig korrektiv både innad og utad mot ens neste. Så hadde man gode Gudforankrede lover – som i tillegg var med og formet menneskets holdninger og samliv. Likeså skulle en hver kirkepreken i henhold til M. Luther inneholde en betydelig del katekisasjon (troslæren presentert med spørsmål og svar).

 

Når dette svikter mer og mer, spiller like selvsagt det onde hjertet opp og ondskapen strømmer ut. Hjemmene tømmes for Guds Ord og andakt og går i oppløsning, skolene tømmes likedan og kirkene fylles av menneskelig preik og tomme ord, og samfunnets lover følger etter og utvikler seg til u-lover. Da skal man ikke undres over at man trenger mer og mer ytre styring og makt. Riktignok bygger myndighetene ned ordensmaktene mer og mer. En skulle nesten tro de var ute etter å kjøre samfunnet mer og mer ut i kaos så ropet på den ”sterke mann” skulle stige opp fra folkedypet så fort som mulig. (Kjent marxistisk teori er ”krise- og krisemaksimering) Uansett så svekkes innenfra styringen mer og mer, og kaos kan intet samfunn leve med og i – derfor må det rent lovmessige munne ut i mer utenfrastyring på basis av urettferdige lover.

Den gode og rette frihet og orden vi har hatt i mange hundre år – vil svinne bort, og det vi får i stedet, blir ikke godt. ”Som man reder, så ligger man”. De gamle grekere sa at ”etter demokrati kommer kaos og etter kaos diktatur”. De så det som en livslov, noe det selvsagt ikke er. Det er menneskene og menneskehjertets ondskap som ikke blir holdt på plass av himmelens budskap og makt.