Språkstrid og det internasjonale

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.02.12

 

Språkstrid dukker stadig opp både her og der, med mange slags begrunnelser.
Arnulf Øverland – stri riksmålsmann – sa at Ola Nordmann hadde tre mål: riksmål, bokmål og slagsmål. Det siste kunne som sagt ha mange slags begrunnelser – ofte fordi det rører ved det dypeste av vår identitet – person-likhet. Vi har same tanken i ”sam-vit”. I tillegg er språket noe av det mest sammensatte som hjernen utvikler og rår over.
Og Jørgen Løvland sa det; Målet er det mor brukar når ho ber og talar med bånet. Derfor bryter det på dypt vann, og følelsene settes fort i kok om hvem og hva som er mest fint og verdifullt. I Oslo siges det at det var opprør da man rigget til med ny-norske teater i sin tid. Og man har jo gjennom en del år på bygda hørt forskjellige karakteristikker av bymålet. Gammelt er fenomenet, for allerede Holberg formulerte seg slik: Fransk med sin frue, tysk med sin hund, men dansk med sin tjener han talte. Han hadde nok observert et høyst menneskelig fenomen i vårt naboland – som vi lett kjenner igjen hos den folkelige Finbeck i motsetning til den ”fine” Fia og en Bør Børson.

 

På denne bakgrunn var det spesielt artig å høre Språkteigen nylig hvor de påpekte at nynorsken fra Vinje i Telemark lå mye nærmere verdensspråket engelsk enn bokmålet. Sylvfest Lomheim forklarte utrykkene ”hot”, og ”eg hev” slik. De kom klart av what og I have.


Tidligere har en hørt at dialekta i Setesdal har så mange felles ord med engelsk fordi dalen etter vikingetida lå avsperra, men tok vare på det målet man hadde felles rundt Nordsjøen rundt år 800. Man hører det samme når en kommer til Newcastle i England.

Så hvem som er mest internasjonal – ny-norsken eller bokmålet – har absolutt muligheter i seg, ikke bare til slagsmål, men også EU-strid. Noen vil hente målet fra Danmark og Tyskland og andre fra den anglo-amerikanske kulturen og kanskje ikke bare i vesterled, men like mye i østerled med musikk o.a. fra Aserbajdsjan (Bjørgum) som Thor Heyerdahl har påvist og kristningskongene fra Halvdan Svarte ga oss. Veldig interessant.
Lykke til med ”slagsmålet”, eg skriv bokmål til kvardags, og vers skriv eg ofte på ny-norsk, målet bestefar på Høgetveit tala og eg lærde som gut. Og attåt laut eg ha sidemål som J. Løvland sa me skulle lære på skulen.