Sp kunnskap- og historieløst mot jødene?

 


Av sivil.agr. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.07.12

 

Omskjærelse av guttebarn på den åttende dag er igjen til debatt, for ente gang. Hva er det som regjerer i hodene på slike folk som vil nekte omskjærelse av guttebarn og spesielt for jødene med de konsekvenser det får?

For det første synes forskjellen mellom undertegnede og bl.a. Kling i Sp at jeg tror på Bibelens Gud som en realitet som har åpenbart sitt Ord for jødefolket. Og som Skaper av himmel og jord vet Han utmerket godt hvordan det skal fungere optimalt. I tillegg har Han utvalgt seg et folk for Sin Frelser Jesus og for Sin frelsesøkonomiske plan med et folk som skulle motta Hans Ord med alt det innebærer. Omskjærelsen er et grunnleggende paktstegn med Abraham i 1. Mosebok 12 som er til en velsignelse for hele verden – om man forstår det eller ikke.


For det andre
er kona lege og undertegnede naturvitenskapelig utdannet fra Universitet på Ås. I tillegg har jeg arbeidet i u-land og sett deres ”helseopplegg”. Hadde u-landsbefolkningen fulgt Bibelens enkle helseforskrifter (profylakse) ville mange av deres dødelige o.a. plager vært borte. M.a.o. skjønner vi noen gitte regler for hvordan kroppen og livet skal ivaretas – og vi skjønner stort sett det vi leser. Uansett ”humane” talemåter er det enten mangel på kunnskap – noe som synes merkelig så mange ganger dette er informert om – eller så er det en snikvei for å få jødene vekk. Herrens helseforskrifter som er gode, hygieniske forholdsregler mot sykdom, det er grundig undersøkt og dokumentert av legevitenskapen. Det er rett og slett utmerket profylakse. La meg gi en liten smakebit:

 

I boken ”Ingen av disse sykdommer” av dr. med. S.I. Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983) kan vi lese i kapittel 3 om at ”Vitenskapen når frem etter 4000 år”. Det omhandler påbudet om omskjæring i 1. Mosebok 17, 10-12 som vitenskapen etter 4000 fant ut at førte til en dramatisk reduksjon av kreft i livmorhalsen og også i mannens kjønnsorgan i de ekteskap der mannen var omskjært. Løftet om ”Ingen av disse sykdommer” står i 2 Mosebok kp. 15, v. 26. Egyptiske helseforskrifter var Moses opplært i, de kjenner vi. De var dødelige.


Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen, og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før 4000 år senere! Omskjærelse av guttebarn gjør at man nesten ikke har livmorhalskreft på kvinner i disse folkegrupper. En stor, farlig plage ellers i verden. Omskjærelsen må da koste langt mindre enn livmorhalskreft i kroner og plager. Og barnedrapene på sykehusene må da koste mye mer og er virkelig forferdelig? Vi bør lete etter flere ”forskningsresultater” fra Gud – han som vet alt. Omskjærelsen har også andre gode effekter på andre alvorlige, smittsom sykdommer.

 

Guds Ord har også en rekke andre regler bl.a. for en enkel men effektiv behandling av avføring som er en formidabel smittespreder i u-land. En spade bare til det bruk utenfor leiren til å grave et hull i bakken er løsningen. Jord er det mest effektive medium til å bryte ned organiske materiale av mange slag – også lik.
Forurensede hender skulle vaskes under rennende vann tre ganger – ikke i stillestående – og soltørres mellom hver gang. Altså renses med ultrafiolette stråler – som brukes ved vannrenseanleggene i dag og på instrumentene på tannlegekontor. God håndhygiene er blitt populært på norske sykehus igjen – men dr I. P. Semmelweis (1818-1865) ble grovt forfulgt av overleger og deres hovmod da han ville lære dem håndvask mot barselfeber og massedød av kvinner. Hvor dum kan egentlig mer eller mindre ”studerte røvere” bli – i sin aggresjon mot Gud og Hans omsorg for Sitt folk og den pakt Han gjorde med Abraham?

Dette greier seg forhåpentligvis i denne omgang? Men vil man ikke – så vil man ikke!