Skal hele Skriften forkynnes – til begge regimenter?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.06.12

 

”Hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,  2. Tim. 3,16 – er jo det første man trekker i tvil i sammen med verdens vitenskap, spesielt når det gjelder fundamentet i 1. Mosebok kp. 1-12. Det dreier seg om overhode Gud er til og det er Hans Ord man leser, samt  at Han har skapt verden slik og på den tid Han har sagt. Dette får selvsagt konsekvenser for tilliten til Skriften og frimodighet og myndighet i forkynnelsen. Og det får igjen konsekvenser for hvordan man forholder seg til de 10 bud og skaperordningen med familie, oppdragelsen, nasjonalstaten og styringen av den. Bibelen er ikke lenger Ordet ”til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,-”

 

Hele Skriften kommer selvsagt ikke opp på talerstolen og forkynnes og deretter praktiseres. Man sorterer i sant og usant – Guds Ord – så blir det store hull i forkynnelsen. Det er jo for øvrig behagelig – og spesielt rolig og greitt blir det om en kan få stoppet munnen på de få røstene som enda er igjen som prøver å ta hele Skriften på alvor. Det er jo heller ikke noe nytt – Bibelen er full av fortellinger om det.

Man spør seg selv om hvorfor man ikke hører forkynt med kraft Romerbrevet 13 om myndighetenes ansvar og oppførsel om rett og rettferdighet? Myndighetene som skal være til frykt for den onde gjerning, men til glede for den gode.


Nå er ”kusken gal” (Luther), men kun noen hyrder sier at den nasjonale vogn kjøres mot nye ulykker bedømt etter Guds Ord. Denne nasjonen gitt oss av Gud: ”24 Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender; 25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss. 28 For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også nogen av eders skalder har sagt: For vi er også hans ætt. 29 Da vi nu altså er Guds ætt, bør vi ikke tro at guddommen er lik gull eller sølv eller sten, et billedverk av menneskelig kunst og tanke. 30 Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig, 31 eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.” Ap.gj.17

 

Hvorfor blir det så ikke gjort av hyrdene når ”fårene” angripes, og rammene rundt livene våre rives i rekordfart og vi føres nærmere og nærmere Guds dom. Tror man Skriften om Sodoma og Gomorra, eller gjør man det ikke. Er årsaken at man kort og godt ikke tror Skriften og lukker øynene for det som utvikler seg rundt en av profetisk utvikling, og som skulle vært stoppet. ”Et Gudsord kan han binde”.

 

Når fosteret og familien angripes på det groveste – og barna forføres i skolene i milliontall? Hvorfor tier man i stedet for å kjøre ut i alle de kanaler en har for store og små forsamlinger - selv om det blir forfølgelse og bråk av en annen verden. Hvorfor får ikke dagens Herodeser høre sannheten både personlig og om sitt styre? Er dette hyrder – eller det Bibelen kaller leiesvenner? Guds riket inn i en fallen verden har alltid skapte bråk når salt ble strødd ut og lys slått på.

 

Luthersitat summerer dette opp slik:Dersom jeg uttrykker så høyt og klart jeg kan alle de sannheter i Guds ord unntatt denne sannheten djevelen angriper akkurat i dag, da bekjenner jeg ikke Kristus uansett hvor tydelig jeg forkynner hans sannheter på alle andre områder. Der kampen raser, der blir soldaten lojalitet satt på prøve. Å stå fast på alle andre fronter er likevel flukt og svik dersom en ikke står fast på det avgjørende området.”

 

Husk: ”Bare den Hellige Skrift er all sannhets kilde og utspring. Skriften er den bok som Gud, den Hellige Ånd, har gitt Guds menighet for at den skal lære hva den er, hva den skal gjøre, hva den skal lide og hva den skal bli. Den er Guds munn som en ubetinget skal følge og adlyde, alle må være den undergitt. Ingen annen lære skal forkynnes eller høres i kirken enn det rene ord, den Hellige Skrift.” (Fra Ill. bibelleksikon)