«Samvittighetsvaskeriet» - FN

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.12.12

Det var Arnulf Øverland som brukte dette uttrykket om FN i en oppvask om FN`s behandling av Ungarenkrisen i 1956. Hans ord lød som piskeslag utover landet og et svikende FN. «prat som vi skammer oss over, og ingen tror» - «og dem som skal verges for en hver pris, hvoriblant vi, naturligvis.» «med prat om menneskers rett og ære» og slutter: «Hvem blir den neste?»

Nå har FN sørget for å gi det såkalte palestinske folk og stat status av «observatør-stat». Det bygger på løgn og atter løgn. For det første finnes det intet palestinsk folk. Det er kanskje enda flere jøder som har Palestina i passene sine enn arabere som disse folkene er. En Palestinsk stat eksisterer ikke og har aldri eksistert. Mens verden har replassert det meste av flyktninger – fortsetter man å tvangsholde disse stakkarane der som «et åpent sår mot Israel», mens de han enorme landområder og økonomi til å replassere dem under gode forhold.

Hvor lå så denne «staten» og hvem var president eller leder av «staten»?  De har fremdeles ingen stat, men FN korrumperer seg selv ved å gjøre slike vedtak. Rød Larsen sa for øvrig, etter sine mange samtaler med Arafat at «han løy alltid» - og det var ikke minst Arafat som startet med dette sludderet. Han fortalte også at Jesus var den første palestiner, noe som selvsagt er like lite sannhet. Jesus var jøde og Guds Sønn og selv om mange knapt våger å feire han i skole og kirke i dag – er det dog mange som takker for at Han kom til det folk Gud skapte for å plante Bibelen og Frelseren. 

Vestbredden (Judea og Samaria) gammelt jødisk kjerneland hørte inn under det Ottomanske rike i mange hundre år. Senere hersket Jordan der, men laget ingen stat. Kravet kom først da jødene tok området i en påført krig i 1967. Da kom kravet etter hvert. Landet er aldeles ikke okkupert – men inntatt i en påført krig og derfor kan det knapt benevnes som annet en «omdiskutert land».

FN har igjen vist seg Øverlands ord verdig – og det er ikke første og siste gang heller. Før krigen i 1940 angrep fascisten og diktatoren Mussolini  Etiopia og keiser Haile Selassie tryglet Folkeforbundet (forløperen til FN) om hjelp. De så bort – og han gikk ned av talerstolen og mumlet hen for seg i 1936: «I dag oss, i morgen dere». Hvem ble den neste? Han fikk blodig rett. Krigen ble avsluttet med  Europa i ruiner og 25 millioner mann under våpen!

Norge lever nå ekstra sterkt opp til Øverlands ord med som den eneste stat i Europa som offentlig tok i mot Hamas, øser ut store mengder norske ureviderte kroner i dette statsløse korrupte systemet og samtidig innbiller seg at de er en fredsskapende nasjon som løfter arven etter Løvland og Karlstad.

Faren ved å konsekvent lyve, undertrykke rettferdighet og sannhet og enda til gjøre det i vedtaks form i store internasjonale organ, er selvsagt at dette hevner seg som i 1936.  Hvem blir den neste, ja?

I tillegg har FN kraftige profetier i mot seg. I min bibellesning er jeg igjen i profeten Joel. Hør bare hva han sier: «Hedningenfolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal for der vil jeg sitte og dømme alle hedningenfolk fra alle kanter.» Joel 3,17.

Og det talende er at FN- bygningen ligger på Salomos «Forargelsens berg» i Jerusalem hvor haremet hans lå. Jødene kaller UN (FN) for United Nothing og Joels sier at den kilometer lange dalen nedenfor er Josafats dal og der skal verdens nasjoner bli kalt fram til dom av Gud selv. Som ved utgangen av Egypt skal verdens makthavere få erkjenne at det er èn levende og sann Gud – selv om en professor for noen år siden prøvde å bortforklare det og gjøre narr av både Herren og en tidligere liten student.  Flotte våpen må jeg si! Vil man fortette og etablere seg i løgnens og urettferdighetens rike – kan man med stor grad av sikkerhet regne med å høste forferdelige konsekvenser. Hvem blir den neste, ikke vi naturligvis!

Til dem som nå trekker på smilebåndet over vår tro på profetiene er det bare å minne om hva som stod over disken på verkstedet jeg leverte bilden til service: «Hjelp meg til å holde min munn lukket til jeg vet hva jeg snakker om»!