Russland, Nordkalotten og ny opprustning

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no – 06.08.12

 

I mange år har jeg fulgt utviklingen i Nord, fordi den har blitt en del av det store globale maktspillet om transportveier fra og til Asia, 25 % av verdens kjente oljeressurser og andre ressurser ligger der. Norges militære samarbeid med Georgia i ryggen på russerne, er heller ikke med å skape god tone mellom oss, heller ikke NATOs operasjoner som jeg nevner senere.

 

Etter Russlands lange nedtur etter Sovjetunionens fall i 1991 – er de nå på vei opp igjen i det globale maktspillet. Ikke minst vil de med igjen, fordi de opplever seg truet av Vestmaktenes utbygging av rakettsystemene som de synes kommer farlig nær, og kan svekke deres eget avskrekkingssystem. Vesten bygger systemene både pga av trusselen fra Iran og kanskje også pga av Russlands rakettutplassering og overvåkningssystemer i enklaven Kaliningrad mot Østersjøen.

Som sagt, har en fulgt dette maktspillet i mange år – derfor var det med stor interesse jeg las ”Putin vil gjenerobre verdens hav” (3. 8.12) av Aftenpostens Moskva korrespondent Stein ar Dyrnes.

Han forteller at i løpet av 20 år skal marinen deres bli den nest største i verden. De sikter på 8 toppmoderne ubåter med atommissiler av ypperste klasse. De skal bruke 4000 milliarder kroner på forsvaret, og nesten en fjerdedel skal gå til marinen.

 

”For å forsvare den enorme pengebruken på militæret, skrev Putin i en avis at nye lokale og regionale kriger er i gjæring ”rett foran våre øyne”. Han advarte også om forsøk på å provosere frem slike konflikter i Russland og deres alliertes umiddelbare nærhet.” Det ble også opplyst at Medvedev ”hadde aktivert et rakettvarslingssytem i enklaven Kaliningrad, som skulle advare mot amerikanske angrep.” Spørsmålet er, hvor gjærer det? Hva sikter han til?

 

Dette er ikke just lystige toner for Norge i det store politiske spillet som – har pågått lenge – men som nå skyter fart i forbindelse med ”våren” i araberverdenen. Smeller det for fullt i Midtøsten, kan både oljen fra Persiabukta (ca 1/5 av det verden trenger) samt Suezkanalen bli stengt. Da blir det problemer med transporten av gods fra Asia til Russland og Vesten. Nord om Sibir som nå smelter opp, blir da viktigere, samt den Transsibirske jernbane som nå er kraftig rustet opp og planlagt via Finland til Kirkenes. Så kommer de store mineral- og oljereservene inn i bildet som nasjonene, nå posisjonerer seg mot rundt hele Nord-Kalotten. Da er det viktig å kontrollere mest mulig av isfritt hav rundt dette området, samt landområder. Og da er Norges kyst ned til for eks Lyngen viktig.

 

Hvorfor ruster Putin opp bl.a. flåten? ”Nå sier Putin at marinen skal brukes til å forsvare landets interesser i Arktis, området rundt Nordpolen.”  Nettopp – da er det bare et tidsspørsmål før store og farlige ting kan begynne å skje for Norge også.


Det skal megen bønn til om fred for Norges nordgrense – men mye vil avhenge av at vi igjen lar Guds Ord få full gyldighet og myndighet i både menighet og samfunn. Der har vi mye å rydde opp i etter den raseringen som har foregått gjennom en del titalls år nå – og skutt uhyggelig fart de siste årene. ”Vil Gud ikkje verja by og land,- ” da er vi ille ute.