Roger Ingebrigtsen, Anniken Huitfeldt, AP og menneskeverd?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.12.12

Arbeiderpartiet er ikke akkurat et fronkjemperparti når det gjelder menneskeverd, men likestilling fronter de brutalt – klart i mot alt av menneskerettigheter og menneskeverd. Menneskeverd har nemlig sitt opphav i en gullstandard som den måles mot og det er Guds Ord om Skapelsen av mennesket. Den tror ikke AP på, men bekjemper den tøft og brutalt. Så noe tro må de ha på Skapelsen siden de legger ned årsverk på årsverk i å prøve å knekke Gudsbildet vi er skapt i.

Brutalitet
Når så brutaliteten bygger sine brohoder innad i AP bevegelsen så begynner man å få problemer. For er vi ikke Guds Skapninger, er vi dyr. Dyr oppfører seg som kjent ikke helt pent til tider – dyrisk oppførsel får vi utført av mennesker der samfunnet og hjemmet ikke legger inn i barnesinnet de verdier som nettopp skal håndheve lov og orden også på det seksuelle området. Surrogati, homofili, pornografi har sin rot i det grunnsynet AP tufter sine ikke-verdier på. AP kaller det verdier, men disse verdiene er verdiløse eller løst fra de reelle verdier.

Ikke på kurs
Så slår Ap-statsråd Anniken Huitfeldt fast følgende til NRK 8.12.12: «– Mannlige Arbeiderparti-politikere trenger ikke gå på kurs for å lære at de ikke skal bruke AUF som en sjekkearena, slår Ap-statsråd Anniken Huitfeldt fast.» Og videre:Nederst i skjemaet «Hun er rystet over at en av hennes Ap-kolleger, Roger Ingebrigtsen, for åtte år siden hadde et seksuelt forhold til ei da 17 år gammel AUF-jente. Samtidig avviser hun at Arbeiderpartiet er verre enn andre når det kommer til kvinnesyn og seksuell trakassering. – Det er ikke noen ukultur som er utbredt i Ap, men jeg utelukker ikke at det kan komme flere saker, sier hun til NRK.»

Den ikke-utelukkelsen gjør hun klokt i. Og er det noe voksent argument at AP ikke er verre en andre? Mulig argumentet holder internt i AP, mye tyder på det.

Men så kommer lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Oslo, Torunn Kanutte Husvik, med at seksuell trakassering er utbredt i Ap. Hun uttaler til NrK 8.12.12: «– Flertallet av jentene jeg kjenner i Arbeiderpartiet har opplevd seksuell trakassering eller at menn gjør bevisste eller ubevisste forsøk på å misbruke sin makt, sier hun til Dagsavisen lørdag.»

AP ikke en Søndagsskole
Nei, heller ikke Arbeiderpartiet er en Søndagsskole – så la oss høre hva APs nestformann Edvard Bull sa i 1920 åra om innholdet man har i Søndagsskolen. Vi siterer fra hans bok
«Kommunisme og religion», utgitt i 1923 – som var klart marxistisk:
«Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Og videre «Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst.» Og til sist «Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.»

Den «usunde moral» finner vi vel nå heller igjen i rekkene til AP og AUF…eller hadde Edvard Bull rett?
Så gikk færre og færre i søndagsskolen og lite fikk de høre om Jesu Ord i barne- og ungdomsskolen, men de ble foret på darwinismens syn på mennesket – og utvikler seg med dyrisk oppførsel.
Mitt tips er at disse sakene i AP dør ikke ut med Ingebrigtsen. Dette er og utvikler seg bare i en retning: «alles kamp mot alle». Som man reder, så ligger man.

APs menn og kvinner bør på kurs
APs menn og kvinner bør på kurs! Første kurstime (for å forebygge elendighet i egne rekker også påført andre utenom AP) har det meste av det pensum de trenger her:

«Paulus' brev til efeserne – Kapittel 5

Paulus formaner leserne til å efterfølge Gud og Kristus i kjærlighet, 1. 2, å avlegge de hedenske laster og vandre som lysets barn, idet de kjemper imot alt mørkets vesen, 3-21. Ektefolks plikter mot hverandre; ekteskapet skal være en avbildning av Kristi hellige forening med menigheten, 22-33.


1
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn,
2 og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.
3 Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige,
4 heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.
5 For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.
6 La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn; 7 ha derfor ikke noget med dem å gjøre!
8 For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -
9 for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet -
10 idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren,
11 og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!
12 For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si;
13 men når det refses, blir det alt åpenbaret av lyset; for alt som blir åpenbaret, er lys.
14 Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.
15 Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,
16 så I kjøper den beleilige tid; for dagene er onde.
17 Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er!
18 Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,
19 så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter,
20 og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,
21 og underordner eder under hverandre i Kristi frykt.
22 I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren!
23 for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser.
24 Men likesom menigheten underordner sig under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting.
25 I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den,
26 for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,
27 forat han selv kunde fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noget sådant, men at den kunde være hellig og ulastelig.
28 Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv;
29 ingen har jo nogensinne hatet sitt eget kjød, men han før og varmer det, likesom Kristus gjør med menigheten;
30 for vi er hans legemes lemmer. 31 Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød.
32 Denne hemmelighet er stor; men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten.
33 Dog, også I skal elske, enhver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.»