Refleksjoner over Jeremias kp. 15, v. 10

”Ve meg, min mor, at du fødte meg.

Meg som alle i landet strider og tretter med!

Jeg har ikke lånt dem noget, og de har ikke

lånt meg noget og enda forbanner hver mann meg.” 

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Du gikk med et budskap fra

Herren selv – om sannhet, frelse og fred

Men hvermann i landet søkte din død

fattet ei landets nød.

 

Du søkte forståelse, visdom og fred

men åpnet du munnen i vrede de skrek.

År etter år de sablet deg ned

I dypet av  brønnen - der ble det fred.

 

Hjemlengsel

Så godt å forlate den hele strid

så har de ei fiende mer

Jo, de kan fortsatt hate og slå

men minnet er hjemme i fred.

 

Men hvordan blir livet på

jord uten strid

for sannhet, rettferdighet

Man druknes i djevelens blodig løgn

så langt i fra salighet.

 

Hva gjør man da - når røsten er taus

og sannhet ei finnes på jord.

Man søker da ifra hav og til hav

men borte er Sannhetens Ord.

 

v. 11: Herren sa: Visselig, jeg vil

fri deg ut, så det går deg vel; visselig

jeg vil la dine fiender bønnefalle deg

på nødens dag.