Forskningsdirektør Nils Vagstad i Bioforsk:
Oljepenger kan ikke kjøpe oss ut av en matkrise.


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.08.12

De som lever daglig med nærheten til jordbruk og matproduksjon vil nok kjenne seg godt igjen i uttalelsene til forskningsdirektøren som sier at "et worst case-scenario bør legges til grunn for mat- og arealpolitikken, og at matberedskap kan sammenlignes med militær beredskap. — Ja, faktisk kan den det. Fellesnevneren er at vi er nødt til å forstå hvor uforutsigbar matforsyningen i verden er. Og uforutsigbarheten blir større."

Det er sjelden man får høre en person som tenker så vidt og langt som Vagstad. Hans uttalelser vil en anbefale at regjering og storting tar på det dypeste alvor på vegne av dem som valgte dem inn.

Oppslag i Nationen 25.8.2012:
Nils Vagstad i Bioforsk: - Matjord er beredskap.