Normaltilstanden er permanent ute av kontroll

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.12.12

I Østlands-Posten 12.12.12 på sidene 4-5 er to voksenpersoner fra AP og Venstre sjokkert over deler av kulturen blant tenåringer. Aldersgruppen 15-17 år er tidligere nevnt i Østlands-Posten mht utsvevende fester. På side 55 i samme avis får vi presentert et bilde fra iFokus Lysheim barnehage der barna skåler i stettglass med sjampagnebrus, skåler og spiser kanapeer osv. En skal ikke være spesialpedagog for å se hvor det bærer hen - en opptrening (og senkning av rus-terskelen) til ungdomslivet med rusen som de tar med seg inn i voksenlivet og familielivet?

Ja, så hører vi det runge ut: Moralist – du vil ta gleden ved livet fra den oppvoksende slekt!!! Fy deg! Så leser vi om tenåringer i Larvik opp i mot hundre på fest med rus, voldtekter etc – hvilken glede bør foreldre spørre seg. Ungdommer som egentlig bare praktiserer det de har fått av verdier hjemmefra og fra skolen – og oppfører seg så som «dyr» med påførte sjelelige sår i år etter år. Tenkt for et moralskt svik og ville ta vare på barna!?
Voksne må da virkelig spørre seg? Ønsker vi som foreldre ha en forsvarlig oversikt over hva våre tenåringer bedriver? Ikke overvåking, men interesserte foreldre! Ikke foreldre som ber barn bare prøve å feile – «slik var det for meg»…dvs under oppveksten med 68-generasjonens voksne. Den generasjonen som raserte samfunnets grunnpilar familien…nå ser vi resultatene…Det viktigste forebyggende arbeid med barn skjer i hjemmet ikke i skole, oppvekstkomiteer, eller kontrollorganer for rus eller lignende – det er hovedretningslinjen. Skolen skal bygge opp under hjemmet i samarbeid med men ikke overta ansvaret! Skolen har for mange år siden glidd over i relativismens verden hva angår moralens opphav og forståelsen av de rammer som et hvert menneske må ha for å fungere og bygge familier og nasjoner.

Tid til barn? Det er oppløst og vedtatt at spesielt mødre som jobber mer hjemme en ute snylter på samfunnet. Men den som styrer vogga styrer verden er det sagt. Altså må denne «oppløst og vedtatt regelen» basere seg på en annen ideologi en en «mot-snylte kultur». Kanskje den revolusjonære Likestillingsideologien da trer frem med full tyngde – ikke mht lik lønn for likt arbeid, men den men likestilling (ikke likeverd) på de fleste livsområder inkl kjønnslikhet, og mot naturen og Naturretten. Og videre inn i kampen mellom mor (med manglende selvrespekt og respekt for far) og far (med manglende selvrespekt og respekt for mor) og barn, med tusentalls oppløste hjem – tragedien og ulykkeligheten blir bunnløs. Og med den faller ansvaret for ungdommen mellom flere stoler og barna overlates alene til sin menneskelige natur med små korreksjoner fra voksenverdenen i fra dem som skulle være glade i dem. Sammenhengene er relativt oppe i dagen – men mørket er så alt for tykt. Guds Ord kan splintre dette mørket i denne jammerdal!

Larvik er så vidt jeg vet ikke noe spesialtilfelle mht en destruktive ungdomskultur og foreldre som ikke bryr seg. I Oslo sa Tingretten det at  byen i stor grad allerede før 2007 var i ferd med å bli ødelagt som oppvekstmiljø!
Dette er altså et samfunnsproblem, som selvsagt har sitt opphav i noe. All bluferdighet bygges ned av skole, media, foreldre etc. En skulle tro at deler av politi, politikere og foreldre overhode ikke noe vet om hvor fantastisk bluferdigheten er skapt og dermed virker i alle relasjoner også når den bygges ned innen for ekteskapet. Samtidig står det Skrevet at en ikke skal drikke seg drukken, og Norge har i mange tiår høstet stor velsignelse av totalavholdet.
Gir disse «fagfolk» rett og slett blaffen i ungdommen eller kan de ikke bedre fordi de selv ikke har lært?

Kanskje ungdommene skulle kreve at voksne foreldre slutter å «spille dumme», ungdommer er ikke dumme de følger eksemplets makt. I min oppvekst lærte jeg at enten styres et menneske innenfra ellers så havner det i klørne på ordensmakten når det vokser opp. Men samtidig ga mitt hjem en god og helt nødvendig ballast for livet bla fikk vi servert at et samfunn som brukte for mye makt mot enkeltindividet ble et diktatur, mens for lite førte en inn i anarkiet. Det å være foreldre er i stor grad svært ansvarsfullt som i oppveksten for barn utgjør en ramme for dem av både en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Men da må foreldre være tilstede og være interesserte – det er de i stor grad ikke i dag.
Så klager og huffer man seg på tenåringene og er veldig sjokkert (er man det – tror noen det når en ser hva voksne vedtar og selv gjør). Da bør en straks se seg selv i speilet og spørre seg: Hva kan jeg endre hos meg selv slik at tenåringen ser det verdifullt å følge den veien…? Lykke til!