Norges hus i storm

 

Av Jørgen  Høgetveit

 

Melodi: Norge, mitt Norge så sover du tyst - -

 

Norge mitt Norge du sover så tungt,

når stormene hyler om huset.

Det ropes fra syd og det ropes fra nord,

men Ordet det drukner i suset.

Da våkn opp og søk du din Herre og Gud,

en klippegrunn sterk i fra himlen gir bud,

der trygt du i stormen kan leve.

 

Hør dog, ja hør dog på Frelserens Ord

det Ord som har reddet så mange,

og båret din slekt over stormfulle fjord,

og alltid er redning for landet.

Ja, Norge, ja, Norge hør Frelserens Ord,

om redning som bys oss fra fjell og til fjord.

Han ene er den som kan frelse.

 

Bygg ikke huset på u-sannhets grunn

stormregnet skyller bort huset

Lytt du til gaven fra kjærlighets Gud,

for Sønnen ble ofret for alle.

Lytt til det Ord som er sikkert og fast

det ble stadfestet da hjertet Hans brast

Det er ikke sandgrunn for huset.

 

Ordet alene er trygg klippegrunn

der huset i stormen gir hvile

Ja, Ordet som når oss fra fedrenes munn

dit er det sikkert å ile

Det bærer igjennom i mørkeste stund

de løfter Han ga oss fra sannhetens munn.

Den klippen kan huset vårt bære.

 

Koklebygda 19.5.2012

før 21. mai og Stortingets

evt behandling av Grunnloven