Norge fra misjonsbase – til terrorbase?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.12.12

I det attende århundre lå Nordens folk og slo hverandre i hjel i store kriger. Så kom de kristne vekkelsene ved de store forkynnerne med Læstadius i Nord, H. N. Hauge i Norge, Rosenius i Sverige og tilsvarende i Finland og Danmark. Norden ble «Det fredelige hjørne av Europa». Ettersom «lov og evangelium» fikk makt – voks – ikke minst Norge til Europas relativt største misjonsbase. Endog i dag er NLM Europas største misjonsorganisasjon. Kina har nå ca 100 millioner kristne ikke minst etter norsk misjonsinnsats. Etter min mening en mye viktigere innsats enn Jagland presterte med en fredspris til EU.
Velferdsstaten voks fram fra et lutfattig Norge på 1800- tallet på basis av protestantismen i flg. sosiologiens grunnlegger Max Weber. Vold og drap, voldtekter, oppløste hjem, mer eller mindre rotløse russøkende unger - fantes knapt. Men nå er det nye tider. Nå florerer dette ettersom bl.a. julens budskap og menneskets styring innenfra sakte men sikkert svinner ut av hjerter, hjem og skole – i tråd med Frankfurtskolens «kulturterror» som Edvard Bull Ap (1923) og 68-erne bygger sin kultur på. Istedenfor å prise Jødeland, Betlehem og jøden Jesus – heller ikke i julen – priser vi – og deler ut ureviderte hundretalls millioner til terrorister i Gaza, selv om vi hører hjemme i den anglo-amerikanske kulturkrets.
Som eneste land i Europa ruller vi ut den røde, offentlige løper for Hamas – med tilsvarende aggresjon mot jødene. I disse dager hører vi endog at terrorister har levd i fred og ro her landet – noen med NAV-støtte – for så å vende hjem til Afghanistan og angriper med sikte på drap av våre norske soldater som prøver å gjøre en innsats der nede for å skape fred. Er Norge blitt en terrorbase?
I mens fortsetter vi å dele ut fredspriser etter dynamittkongen Nobel – til et Europa som kanskje vakler på randen av en kulturkollisjon av dimensjoner. Terrorister har også fått prisen! Jeg tror knapt at det var i ånden til Karlstadfredens mann fremfor noen - og mangeårig leder av Nobelkomiteen: Jørgen Løvland. God JUL!