Nå skal flagget og nasjonalsangene erstattes til Eidsvoll 2014.

Nå skal flagget og nasjonalsangene erstattes til Eidsvoll 2014

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.09.12

 

Nationen nett 23. mai -12 videre bringer følgende:

”- Vi bestemte oss for å bestille ein song i marsjtakt som gåve til det frivillige song- og musikklivet i staden for eit verk for stort orkester, seier stortingspresident Dag Terje Andersen.

Juryen, leia av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, ser for seg ein komposisjon i same tradisjon som «Sønner av Norge» og «Norge i rødt, hvitt og blått».
-
Ambisjonen er at alle korps og kor skal kunne bruke jubileumssongen under 17. mai-feiringa, seier Hjemdal. - - - - Konkurransen er open. Fristen for å levere komposisjonen er 1. november i år. Vinnarbidraget får 100.000 kroner i premie. Songen som kjem som nummer to får 50.000.”

I tillegg melder VL følgende i sitt nettoppslag: ”Endringene av grunnloven gjør at korset i det norske flagget bør revurderes, mener soknepresten Gisle Meling i Svolvær. Etter at stat og kirke skilte lag, sier han til nrk.no: – Vi kan ikke lenger si at vi et kristent land. Svolværpresten tok temaet opp i talen han holdt 17. mai. Mange reagerte på hans budskap, men Meling står på sitt.– Men det er en kjensgjerning at hele det kristne budskapet er integrert i det norske flagget. Flagget som symbol bør jo stå for de verdiene som Norge identifiserer seg med, sier han.”

Arnulf Øverlands visjon fra tredveårene synes nå å materialisere seg: ”Stryk kristenkorset av ditt flagg. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født! - - - -Nytt samlende symbol. Overfor nrk.no presiserer han at han liker det norske flagget godt, men at det har både gode og dårlige sider. Han mener det må tas en diskusjon om hvordan flagget skal være. Han mener en nasjon med et religiøst mangfold ikke kan ha et kors som det samlende symbolet”

Nå bør kristenfolket samle seg omkring Blix m. fl. salmer og som et ekstra motsvar mot A. Øverland og alt hedenskapets vesen synge: ”Løft flagget høyt, det gamle korset fane. Til fritt det vaier over Norges land.” Sangen ligger ved. Få det ut til mange begivenheter, kor osv. Den ble bruket på bibelskolen Bildøy i fjor med hyggelige kommentarer.