Misjon, kulturimperialisme og multikulturialisme.

Misjon, kulturimperialisme og multikulturialisme

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.06.12

 

I årevis har vi som misjonens folk fått høre at det vi drev på med på de fleste kontinenter, var kulturimperialisme. Vi skulle la hedningene være i fred for Bibelens Ord og forkynnelse, fikk vi høre. Vel, de så jo alt det gode humanitære arbeidet misjonen drev, så det skrev de pent om og bidrog enda med offentlige midler for at folk skulle bli hjulpet i sin sosiale nød. Men pass på at dere ikke bruker bl.a. offentlig finansierte traktorer til evangeliseringsarbeid. Det er feil i forhold til norske regler og vil få konsekvenser.


At vår norske historie viste at det var nettopp Bibelens budskap som på sikt løftet folkene ut av nød og til velstand, innså man ikke og ville vel heller ikke innse. Norges første u-hjelps prosjekt i Kerala viste noe av det samme. Men i stedet for å innrømme det, var det bedre å bruke pengesekken, politisk makt – selv om de fleste av dem erklærte seg som antikapitalister – i forsøk på å kneble Bibelens innmarsj i hedenske onde kulturer. Innrømte man det, raknet hele deres såkalte intellektuelle og selvopphøyede forsvar mot å bøye seg under Bibelens budskap, bli omvendt og frelst og virkelig gå inn i livets tjeneste som disse forferdelige motstandere av det multireligiøse, multikulturelle samfunn stod og står for. De blir nå utnevnt til fundamentalister, ekstremister og rasister og mangt som nesten verre er. For nå har vår egen hedenske politikk tatt livet av fundamentet for vår egen velstand, familien og store og gode og veloppdradde barneflokker – og hva gjør man da. Jo, da fortsetter man nedrivningsprosjektene på norsk jord. 
Etter å ha tatt livet av store deler av den fremtidige arbeidsstyrke – konf. sentralbanksjef Skånlands artikkel i Aft. ”De barna vi må savne” – så setter man i gang et merkelig dobbeltspill av import av arbeidskraft og åpning for all verdens religioner og kulturer – som attpåtil absolutt ikke har bevist sin bærekraft som Miljøvernminister Gro HB talte så høyt om. Og som våpen i denne striden bruker man media og intoleranse og masse andre stigmatiserende ord. Dobbeltspillet går slik:

 

  1. Man forsetter kritikken av kristenfolk og misjon både ute og hjemme. Alle de styggeste ord man kan finne bruker enn for å rakke ned på medborgere for å fordrive dem fra det offentlige rom og skaffe armslag og makt for sin selvoppnevnte prektighet og tankeklarhet om hvordan samfunnet blir best mulig. Norges historie kan til og med ikke statsministeren, som i sin nyttårstale forkynner at Norge var et lutfattig land før 1900 – som var kvalifisert tull. Hans horisont syntes ikke å strekke seg lenger enn til 1903 da Ap fikk inn sine første 5 representanter på Stortinget – og begynte sin ødeleggelse av landet – som i første omgang ga oss et forsvarsløst Norge og en sviktende og gråtende Nygaardsvold som Kongen og Hambro måtte slepe med seg til England – der han fant på enda mer elendighet. 
    Og nå har man fullført verket med raseringen av Grunnloven – Norges to øyenstener – som nasjonsbygger av rang – Ole G. Ueland sa den var en av Norges to øyenstener. Den andre var Bibelen. Han opererte fra ca. 1830 og ga oss i 1837 Formannskapsloven og et gryende folkestyre. Nå river man det meste og vil enda til ha det Gr.l. festede og arvelige monarki opp til folkeavstemning. Den gang da Haakon den 7. kom, spurte ikke Regjeringen folket – det var kongen som forlangte å høre folkets vilje. Nå skal en tydeligvis i strid med Gr.l. og arverett – med underminert Gr.l. og mediamakt – skaffe seg republikk. Det er ikke grenser for enkelte politikers makthunger: ”All makt i denne sal.” Sverdrup og svekkelse av maktfordelingen. Avtalte spilleregler mellom Kong Haakon og Gunnar Knudsen ble glatt provosert og endte nesten med Haakons abdikasjon. ”Vi har makten og vi skal bruke den”  sa Gerhardsen. Er vi  tjent med slike folk?

 

  1. Men i tillegg, har man nå ikke noe imot at hedningefolk og avguderiet invaderer vår nasjon (mange av dem fra sine land som er ødelagt) og angriper vår religion og kultur som attpåtil har brakt oss så mye godt. Det som i u-landene var så ille at man ikke en gang kunne bruke traktorer til formålet, er nå helt ok. De kan invadere vår kultur! Man river masse fundamentalt viktige lover, og Gr.l., åpner opp for alt som tenkes kan av fremmede religioner og kulturer - bare det og de som bygde landet skal holde munn og ta med seg Bibelen og alt sitt pikk pakk til den private svære og ut av det offentlige rom. Og heller ikke der med sin familie og barn skal man få ha i fred og oppdra dem i den kristne forsakelse og tro – og langt mindre private institusjoner som friskoler og bl.a. MF som de nå har smadret med liberale tilsettinger og pengepress. Stortingsmann Fredheim sa i forbindelse med at MF måtte åpne praktikum for kvinner: Husk hvilke regler som gjelder for pengestøtte. (Kan dokumenteres)

 

For meg ser det ut til at alt er bedre enn sann evangelisk luthersk kristendom. Det er bedre å gå under enn å la Herren ydmyke og frelse en. Man aksepterer nær sagt alt mulig av kulturelt forfall i denne kampen mot lutherdommen som Ap`s Edv. Bull signaliserte i 30-åra.  Bare se hvordan Oslo har blitt med voldtekter, hallikvirksomhet, skyting og knivstikking, fyll og spetakkel. Og dette kaller en kultur! Oslo byrett sa for noen år siden at oppvekstmiljøet i Oslo var ødelagt!

Det blir som en person C. Fr. Wisløff fortalte om en gang. Han kom til legen. Legen sa til han at du må slutte å drikke ellers blir du blind. Mannen satt taus en stund, så ytret han: Da får heller øynene gå!