Menneskerettene av kristen rot.

Menneskerettene av kristen rot

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.02.12

 

For mange år siden las jeg en rekke bøker om menneskerettene. De ble skrevet etter at verden hadde opplevd nasjonal-sosialismens og for så vidt kommunismens herjinger under 2. verdens krig, og fortsettelsen inn i den kalde krigen. Menneskets verd var bortimot null der de ble slaktet ned i titalls millioner. Nå herjer disse og andre ismer som katolisismen – roten til fascismen - fortsatt samt humanismen av humus. Biskop Bo Giertz skrev et lite hefte, biskop E. Berggrav skrev om ”Staten og mennesket” – men den beste var Sigurd Opdahls bok ”Kampen om menneskerettene”.

AKF/Krossen Media spurte hans slektninger om tillatelse til å trykke den opp igjen. Vi fikk det og trykte et lite opplag som aldeles ikke har vært noen økonomisk suksess – men vi anså boka så viktig at vi trykte den likevel.

Så fikk vi etter en stunds diskusjon daværende redaktør i Dagen, Johannes Kleppa, til å anmelde den i Dagen – hvilken han gjorde i et par positive artikler.

Nå ser vi at den nye sjefsredaktøren i Dagen synes å ha våknet – for han skriver 16. februar -12 på lederplass følgende. ”Samvittighetsfriheten er også for kristne den grunnleggende menneskerett, slik Sigurd Opdahl skrev i sin klassiker ”Kampen for menneskerettene”; Samvittighetsfrihetens kongeord er at en skal lyde Gud mer enn mennesker.” En parallell til Luthers berømte ord mot Rom i Worms 1524.

 

Ja, dette er rett og godt, men Opdahl skrev så mye mer, bl.a. at menneskerettene oppstod på kristen grunn og bare kunne oppstå der hvor det kristne synet på mennesket rådde grunnen. Han skriver også om: 1. Menneskerett og menneskeverd. 2. Menneskerett og samvittighetsfrihet. 3. Reformasjonen og religionskampen. Opplysning og naturrett.  4. Sambandstatene og proklamasjonen av menneskerettene. 5. Den franske revolusjon og menneskerettene. 6. Norges Grunnlov og menneskerettene. 7. Menneskerettstanken når videre ut. - - -  og en rekke andre tema på ca. 230 sider. De siste temaer er: De forente nasjoner og menneskerettene. Hvordan sikres menneskerettene.  

 

Cand theol Olav Valen-Sendstad er krystallklar når han advarer på det sterkeste mot å falle fra den ”evangelisk – lutherske” basis – noe som vil føre til at sosialismen vil trenge seg inn i samfunnsstyringa vår – og katolisismen inn i kirken vår, hvilket var umulig om ”evangelisk” luthersk kristendom var levende blant oss. Nå skjer nettopp dette foran våre øyne ved oppløsningen av stat/kirke forholdet og endring av Grunnloven hvor både stat og kirke forlater denne gamle velprøvde grunn, godt hjulpet av de fleste teologer og politikere.

Man må ikke innbille seg at menneskerettene vil bestå som avskårne blomster, skilte fra sine røtter i ”evangelisk-luthersk” basis fra Worms. Da blir det Moskva og/ eller Rom som overtar – kanskje også andre som vi ser at araberverdenen vil utarbeide sine egne menneskeretter basert på deres religiøse røtter og rettstenkning.

Verdibørsen har i flg siste oppslag trodd at menneskerettene skulle gjelde globalt, men synes til sin forskrekkelse å oppdage at menneskerettene er under press. ”Hva skjer ” signaliserer de i annonsering av programmet. Med deres orientering har jeg lite tiltro til at de skjønner hva som er på gang – bl.a. slike ting som vi har skissert over. Mange teologer virker også rimelig forvirret når det gjelder forholdet mellom den åndelige basis og RETTEN i et land. De snakker om ”religionsfrihet” og synes å tro at bare man får fjernet ”evangelisk-luthersk” i Grunnloven – så er friheten sikret. Det stikk motsatt vil skje. Historien kan knapt oppvise maken til fredelige, frie og velordnede velferdsstater som ble skapt i de siste århundrer i Norden på basis av ”evangelisk – luthersk” basis. De ble det ”fredelige hjørne av Europa” som før lå og slo hverandre i hjel i store kriger!

 

Skal vi opprettholde et rimelig sivilisert samfunn, har vi valget mellom å fastholde Bibelens menneskesyn og reglene i de ti buds og skaperordningen som RETTS-basis for den norske rettstat. Det skaper den RETTE FRIHET og ORDEN som basis for det gode menneskeliv. Det synet regner med at mennesket er ondt, og at øvrigheten er til for å holde det i sjakk. Rom 13. Det regner også med nasjonalstaten som rammen rundt livet – noe som er under hardt press i dag. Ap.gj.17.

 

Eller skal vi heller la det flyte ut i en eller annen ”rett” med basis i avguderi som også humanisme er. Humanisme stammer jo fra humus – jord – og er bærer av et naturalistisk menneskesyn som grovt sett forteller oss at mennesket består av godt 70 % vann og litt humus når det er råtnet i graven. Hvorfor skal det ha noen retter?

Vi har enda noen eksemplarer igjen av ”Kampen om menneskerettene” og kan produsere flere på en relativt enkel måte. Vi har lagt den ut på www.Kommentar-Avisa.no, men vil du ha en skikkelig papirutgave – hvilket du bør ha om du virkelig vil arbeide med stoffet, tar du kontakt med AKF/Krossen Media Pb. 196 4734 Evje, e-mail: akf-evje@online.no eller tlf.: 379 31053. Prisen er kr. 179,- pluss frakt.