Melk- og kjøttmangel i Norge

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.11.12

 

Produksjon basert på drøvtyggermagen i gras- og beite- og småbrukslandet Norge – kan ikke produsere noe annet - om en vil ha mat til en økende befolkning i landet. Det er grunnfjellet i norsk matforsyning – og den svikter nå. Mjølkeproduksjonen er grunnfjellet i norsk landbruk. Bare 3 % er dyrka jord, og hele 60 % har ikke klima og jordsmonn til annen produksjon enn gras. Utmarksbeitene leverer også mye godt kjøtt, men heller ikke det skal fungere for de urbane fantaster. Vil man ikke opprettholde denne produksjonen, vel da står bare import tilbake så lenge en får mat for pengene. Da tar man en betydelig risiko. For noen år siden kom jeg inn på beredskap med en byråsjef og da bemerket han: EU er så sterkt at ingen våger å angripe det og de har nok mat. Vi trengte altså verken forsvar eller matproduksjon! Det er nok noe av maktens skjulte agenda.

 

Ille er det at den Europahungrige urbane uforstand – stort sett fra Oslogryta – dominerer den nasjonale politiske tenkningen og prioriteringen – verre er det at denne sniker seg inn i landbrukets institusjoner fra for eks UMB (før NLH) og organisasjoner til hele landbrukets mer eller mindre avviklede distriktsapparat.

At NLH kunne bli til ”Ut Med Bøndene” UMB som enkelte - ikke uten en viss porsjon sannhet - omtaler landbrukets gamle bastion, er ufattelig. Lite er det igjen av den brede landbruks-faglige utdannelsen som kunne serve Landbruks-Norge ute i distriktene fra Landbruks-kontorene – som også mer eller mindre er avfolket og satt ut av spill under rådmannshatten. Der gikk jordvernet dukken i samme taket, som ekspedisjonssjef Norman spådde!

 

Vi kan ikke gå inn på hele den avviklingen som staten med sin skjulte agenda har kjørt i årevis – men bare peke på at landbruket selv har vært med på galskapen fordi man var for mye ensporet økonom og fagmann – og ikke i tid som de gamle bondehøvdinger forstod landbruket innefor den store samfunnsmessige kontekst. (Det kan godt dokumenteres med off rapporter) Per Borten skjønte det meste, landbruksdirektør Trygve Haugeland likeså – også en Hans Borgen i Meieriforbundet som var en drivende kraft i å stoppe norsk EU-medlemskap, og lyktes. Men han ville heller ikke at Bondelaget skulle innlemmes i landbrukets faglige organisasjoner. Mot hans vilje ble det gjort og etter hvert stigmatiserte de han.  Det er nok en vesentlig årsak til at de to mjølkeprodusentene fra Trøndelag (Bondebladet 25.10.12) har oppdaget at Bondelaget har vært merkelig tause i striden rundt Tine, mjølke- og smørmangel. Det er vanskelig å heve røsten mot sine egne både i dette spørsmålet, hard sentralisering av meieriene og mangt annet som de økonomiske organisasjonene kjører gjennom – oftest mot de lokale bondeinteresser som mister sitt produksjonsmiljø. Jeg fikk innblikk i noe tilsvarende i Tønder i DK under en studietur for noen år siden.

 

Prof. Borgan var en kunnskapsrik og langskuende kar. Jeg hadde han nede her på Evje til et stort 2 timers foredrag med mye folk. Han angrep den ensidige agrobusinestenkningen – og i debatten med en representant for de som tenkte stordrift, masse kraftfôr og tunge maskiner (som knekker jord og biologi), repliserte Borgan. ”Nå gjelder det å tenke vidt og langt, ikke kort og trangt”. Da ble det fart i debatten. Noen av oss frydet oss. Nå får vi nesten ikke høre noe om ”smådriftens fordeler” a la Japan som Ressursmeldingens far Trygve Haugeland anbefalte etter sitt storarbeid for statsminister Borten. Den type drift som tok bort slitet og lot pengene bli igjen på garden!

 

Hvorfor gikk det den veien? Jo, enkelt sagt fordi at vi ikke hadde høvdinger lenger som forstod det store samfunnspillet som landbruket arbeider innenfor. Og de kreftene er dominerte av mer og mer urban uforstand og ensporet tenkning. De snakker økologi – men forstår knapt hva ordet betyr: euccos=hus og økonomi hvor nomi kommer av nemieini=forvaltning hvor alt henger sammen med alt. Avvikler man og svikter noe så fundamentalt som rett forvaltning av naturen med ”protect and produce”, så svikter produksjonen av mat, råstoffer og miljø. W.Watch Inst. har forstått det for lengst, men når Norderhaug konfronterte Grue med disse tankene på NLH, fikk han stemplet ”dommedags-profet”. Ved lunsjen bemerket jeg til Grue: Du vet jo dommedagsprofetene fikk rett!

 

Når disse folkene og tankene kom seg inn i landbruket med sin ideologi og fikk makt i styrer og råd - og vi glemte de som bygde landet og deres tekning - måtte det gå som det har gått.

Igjen Borgan. Han skrev for mange år siden at ”enhver organisasjon tenderer mot å bli et mål i seg selv.” Og det er nøyaktig det som har skjedd i landbrukets organisasjon som Bondelaget ble sterkt knyttet til og derfor forholder seg rimelig taus og må se på når de beveger seg bort fra bondestanden og støtte.

Styrene var i starten mest vituge jordnære bønder i Samvirket med èn mann en stemme ikke minst etter sammenbruddet i 30-årene da ¼ av bøndene gikk under hammeren. Så voks bedriften og beveget seg over i mer ren økonomisk tenkning og bort fra bøndene. Noen bønder i styrene så det og protesterte, men slike ubehagelige røster ble fort ekspedert ut og ”gode ja folk” tok plassen deres – og organisasjonen este ut og sentraliserte seg – inntil man like gjerne kan kjøpe fettet og også mjølka fra Frankrike og nabolanda – som å øke produksjonen på småbønder i graslandet Norge, men det er ikke risikofritt for folket!

Hvis ikke landbruket igjen settes inn i den store nasjonale tenkning om hvordan Norges befolkning skal i varetas på lang sikt – og disse urbane enøyde settes på porten – får sjefen for Bioforsk rett: Vi kan få oppleve en ”blåmandag” hvor vi ikke har mat. Da er det sulten som griner oss i ansiktet. Da går det som Borten og Haugeland sa: Det kan bli ”skjebnesvangert” for et folk ikke å ha oversikt over de ressursene som skal gi oss mat og råstoffer. Bratteli laget Miljøverdep. av det de to nevnte tenkte som et Naturressurs Dep! Slå den! De kreftene tok makta og har holdt den til denne dag. Landbruket må nå utvikle en tenkning hvor man finner løsninger som kan ivareta egne, folkets og ikke maktas interesser og deres kurs!