Mai 2012 i advarslenes tegn?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.06.12

 

Mai måned 2012 ble den verste måned jeg har opplevd. Krisesignalene stod i kø og løftet hånd og stoppsignal mot Ola Nordmann. Vi fikk:

  1. Stortingets rasering av Gr.l. 21. mai. Vårt rettslige frihetsbrev gjennom 200 år, og de ødela mot Kongens klare råd.
  2. Vi fikk bondestreik og advarsel om kommende matkriser.
  3. Kanskje vi opplevde den siste 17. mai hvor vi kunne takke Gud for nasjonen og en god og rett rettsstat.
  4. Oslo Tingrett drev på med sin månedslange behandling av den forferdelige Breiviksaken – hvor man stort sett fokuserte på hans tilregnelighet, hva han hadde gjort, men minimalt om hvorfor han hadde gjort det. Kompendiet hans forteller det. Det vil man ikke snakke om.
  5. Vi feiret 8. mai, og i samme mai måned gikk Kjakan bort – vår mest dekorerte frihetskjemper.
  6. Streiker langt inn i juni – noe resten av verden opplever som rene narrestreker i en overflodsnasjon uten like og en verden i økonomisk krise.
  7. Mer kunne vært nevnt – men dette er mer enn nok.

 

Alt dette har en rød tråd av advarsler som man bl.a. kan lese i Hoseas 10.

Det er et budskap om rikdom, frafall og voksende urett – og oppfordring til omvendelse og redning. Endelig er det en sammenheng og et budskap i Breiviks lovløshet og makten i egne hender  – og et Storting som raserer lovbasis og gjør nasjonen lovløs på sin måte. Det er ”skriften på veggen”. Det er ”lovene som skal regjere -  ikke menneskene”. (M. Falsen). Og skal det være SANNE lover og ikke u-lover, må de ha RETT RETTSKILDE som gir den rette frihet og orden. Det hadde vi i ”evangelisk-luthersk”.

 

Hoseas sier i kapittel 10:
1
”Israel er et frodig vintre, som bærer frukt; jo mere frukt han fikk, desto flere alter bygget han; jo bedre det gikk hans land, desto vakrere billedstøtter gjorde han sig. 2 Deres hjerte er falskt, nu skal de bøte; han* skal bryte ned deres altere og ødelegge deres billedstøtter; - - - De har talt tomme ord, svoret falsk, inngått forbund, og retten skyter op som giftige urter på markens furer. - - - 12 Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder. 13 I har pløid ugudelighet, I har høstet urett, I har ett løgnens frukt; for du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter. 14 Derfor skal det reise sig et krigsbulder blandt dine stammer, og alle dine festninger skal ødelegges, likesom Salman* ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både mor og barn blev knust.”

Slik har vi stelt oss som folk – og nå strømmer signalene på i mai 2012 samtidig med vårt Frihetsbrev. Velstanden har økt enormt, men hva brukte vi den til? Å rive ned bekjennelsen til Han som ga oss nasjonen og velstanden, det har vi gjort. Utakknemlig er vi blitt i vårt storlevned. Så kommer signalene som vi ikke vil se og høre.

Hvorfor Breivik fikk gjøre det han gjorde med klar adresse til spissen til foregangsmenn i rivearbeidet i titalls år – nekter man å innse. Det ideologiske mottrekk tør man knapt røre med en finger. Han gjorde et vanvittig og ulovlig opprør mot nettopp de som hadde forårsaket det som truet den kulturen han satte pris på. Systematisk forberedte og gjennomførte han det som Hitlermannen Eichmann – med en ondskap som drev dem.

 

Nesten samtidig som vi feirer vårt fedreland og vår gode Grunnlov – så sier et nesten enstemmig Storting ja til å løse opp hele fundamentet og gi oss lovløsheten i vold – og det rett i ansiktet på Kong Haralds Nei! Igjen frafall og forfall!

 

Landbruket demonstrerte, og sjefen for Bioforsk uttalte at selv om man hadde penger, var det ikke sikkert man kunne få kjøpt mat. Man risikerte å ”oppleve en skikkelig blåmandag” på det livsnødvendige området. Lager av mat har vi lite eller ikke. Frafall fører til manglende visdom og dermed forfall.

Som en understrekning av frafall og forfall dør vår største frihetskjemper under 2. verdens krig: Kjakan. Og for å sette en ekstra tykk strek under elendigheten så tar velfødde Ola Nordmann – midt i et Europa i fritt økonomisk fall  m.m. – en solid storstreik for mer lønn. Utenlands ansees det som et rent luksusfenomen, men jo bedre vi fikk det – ville mye ha mer midt i dyrkelsen av Mammon og avskjedigelse av Han som har gitt frihet og fred, velstand og frelse.

 

Bibelen har løsningen på dette om det ikke skal hende oss verre ting og gå oss riktig ille. Noe av det nevnte har potensialet i seg å drive oss fra ille til verre. Hva råder Bibelen til:

”12 Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder. ”  

Søk Herren – derfor fikk vi dette gode landet sier Ap.gj. 17. Derfor var det Han ga oss liv og grenser – og et videre oppdrag - om å gå med det gode budskap som satte oss i frihet – til verdens ende. Så lenge vi vender tilbake til det og fastholder det – vil det gå oss vel.