Mads Gilbert – Usannheter fra Gaza


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.11.12

Det tok ikke mange dager før vi fikk høre fra «Gazas stemme» Mads Gilbert. Han vi husker fra sist operasjon i Gaza i 08/09 – han som ikke fortalte om hundretalls raketter som skytes ut fra palestina-arabere i Gaza mot sivile i Israel, kvinner og barn. Så tvinges Israel til gjensvar – i tråd med alle internasjonale konvensjoner for selvforsvar – og selvsagt med fare for at også sivile uskyldige drepes i Gaza. Hvem gleder seg da over slike tap i Gaza – jo Hamas, PLO etc – propagandamaskineriet settes i høygir lært av Gobbels og selvsagt lykkes det når journalister verden over gjengir løgnen i form av delsannheter.

Sist vi ble kjent med Gilbert var fra Shifa-sykehus i Gaza i 08/09 der han holdt hus over bakkenivå og Hamas i samme bygg under bakkenivå. De spiste vel lunsj i sammen skulle en tro? Jeg tror Gilberts far og mor ville hatt en høne å pukke med sin sønn om dette hadde blitt gjort når de hadde ansvaret for sønnen. Mads reiste vel fra Syrias blodpøl i går, og videre bare et steinkasts reise over til Shifa-sykehuset, der han visstnok skal være i dag.
Oberst Richard Kemp ville også ha hatt en høne å plukke med Gilbert, Kemp var tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan sa følgende om den israelske forsvarsstyrkene intervensjon i Gaza i 2008/2009: «– De israelske forsvarsstyrker (IDF) tok flere sikkerhetshensyn enn noen annen hær i historien.»

Jeg betviler også sterk at Gilbert vil få noen Kongens fortjenestemedalje, når vi vet at legekollega av Gilbert Trond Ali Lindstad ble fratatt sin av Kongen bl.a. for sine uttalelser om jødene. Og spesielt nå når også Utenriksminister Barth-Eide i starten av Gaza operasjonen, før hylekoret økte, gir jødene rett i at de kan stoppe slike raketter fra Gaza mot sivile i Israel. Noe er allikevel pill råttent i Norge - vi støtter jødene litt - men de må for all del ikke få helt fred...for de er jo jøder og de er jo Guds folk...og Gud liker vi slettes ikke og selvsagt da egentlig ikke jøder heller. La oss si det rett ut!

Og så vidt en skjønner er Odd Karsten Tveit i farta på telelinjer fra Midtøsten – han som ble tatt på fersken med grov desinformasjon i Libanonkrigen i 1982 og fikk dedikert (sammen med Nrk) en times dokumentar over sin dekning. Dokumentar burde hett «Avkledd», men fikk tittelen «Mediamakt» (søk på YouTube). En annen NrK aktør, Sissel Wold, skal være på vei sydover nå for å «dekke» Israels overgrep mot dem som skyter raketter mot sivile i Israel.

Det er ikke spøk å være jøde i denne verden og det er heller ikke spøk å være arabere som prøver å opptre sannhetssøkende – da risikere de å bli torturert og lemlestet av sine medbrødre som skal håndheve Den sanne lære om jødene – Islam. Om Islam får fotfeste i Norge så bør kanskje Sissel Wold gå til innkjøp av både burka og burkini. Odd Karsten Tveit og Mads Gilbert kan jo tro at de vil bli bært rundt på gullstol i et slikt regime, men jeg antar at revolusjonen nok vil spise sine egne – det er det mange eksempler på. «Lykke til» med steinkastingen på jødene – det eneste demokrati i Midtøsten! Det eneste som mangler nå er at en Fajr-5 rakett skutt ut fra Gaza legger Al-Aqsa-moskéen i Jerusalem i grus – da vil jeg anta at jødene får skylda og tredje verdens krig er et faktum...?