Likestillingen for langt!

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.07.12

 

Det skulle gå ca 34 år før fornuft og naturretten igjen skulle vinne innpass – og da fra damer som ikke er kristne så vidt jeg vet.  Sjefsredaktør Arthur Berg formulerte seg slik om feminismen og likestilling på Evjetun i begynnelsen av åttiåra: ”Eg heve no den tiltrui til kvinnenaturi at dette vil snu”. Nå snur det – og det er kvinnenaturen og naturretten som står for det.

 

Det er Fædrelandsvennen 12.6.12 som har nesten en helside under tittelen: ”Likestillingen har gått alt for langt.” Det er fru Vestly m.fl. i ”Mammanettverket ”Tid for barna” som nå har organisert seg og går til motangrep med klare og skarpe ord. FV skriver at org. ble ”startet av to sørlandskvinner, og har alliert seg med kjendisdyrlegen Trude Mostue i kampen mot regjeringens likestillingspolitikk.” Mostue sier: ”For meg virker det som om det ulmer i en motstandsbevegelse, og det var fantastisk å få kontakt med de damene i Sør-Norge,-” Hun mener at regjeringen har ansvaret for å legge til rette for at mor kan være lenger hjemme med barna, ” gjerne til de er tre år. ”Den løsningen regjeringen har laget med tredelt permisjon, det er ikke valgfrihet, det lukter kommunisme lang vei. Jeg er lei av at det blir sett på som et offer å være hjemme med barna. Det snakkes bare om at barnehager er det beste for barna, foreldrene blir degradert. Hva er galt med at mor, eller far, er hjemme med barna, - -?”

Man vil ikke med på en politikk som går på ”bekostning av biologi. Man må faktisk innse at man har satt et liv til verden, det medfører at visst ansvar, mener Mostue”.

 

Så kommer man selvsagt drassende med arbeid og økonomi og får svar på tiltale: ”Altså, jeg er ikke kommet på banen for å komme med økonomiske løsninger, men når man har råd til så mye annet tull her i landet, så bør man også ta seg råd til dette. Det er mye dyrere å ha barnehageplasser, enn å la en av foreldrene være hjemme med barna. Det er bare å øke kontantstøtten.” ”Men det taper samfunnet på” ”Skal likestilling gå foran barnas beste? Regjeringen vil ha så mange kvinner som mulig ut i arbeidslivet, men det er ikke til barnas beste. Det er helt klart en negativ utvikling. Likestilling for enhver pris, det er jeg ikke med på, sier Mostue.”

 

Godt det snur – men det vil enda ta tid for den sentralpolitiske makt er sterk og ideologisk betinget. Det er Frankfurtherskolen, ny-marxisme, som har drevet dette fram – med en ”likhetstenkning” mellom kjønn, religioner etc som både er naturstridig og ondskapsfull. Det bevilges enda store summer til å fremme denne galskapen.

 

I sitt foredrag om ”Likestillingsloven” på Geilomøtet i 1978 var professor Danbolt helt klar i sine advarsler om at dette dreide seg om en totalitær fullmaktslov og det ”nye kjønnsrollemønster”. I stedet for kamp valgte kirke og organisasjoner mer eller mindre tilpasningens uhyggelige vei. Undertegnede reiste land og strand rundt i 1 ½ år med foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover”, og det skal jeg si det ble bråk og angrep av. Kommunister sitter ikke i ro med sin klassekamp – og nå var ”Kvinnekamp klassekamp og klassekamp kvinnekamp.”  


Jo da, kvinnen på Agder våknet og mange andre steder, men i det offentlige rom ble de overkjørt av de med makten – til stor skade for familien, menighet og samfunn. Lovene ble lagt om og familie, menighet og samfunn kjørt mot stupet. I nevnte foredrag (som ble massespredd) nevnte jeg spesielt en av denne radisskolens ledende kommunister, Gramsci. Så Mostue har helt rett ”det lukter kommunisme lang vei.” Og stikk fingrene bort i det vepsebolet, og du får det meste på nakken i årevis.

 

Man kan likevel ikke annet enn smile – hvis man da ikke heller vil ta til tårene – men det hjelper så lite, så derfor denne lille sluttrefleksjonen. For en del år siden hørte jeg om noen moteriktige radikalere som satt og observerte en moteriktig prest som stort sett levde etter tilpasningens ”edle kunst” og ”bygde broer” selvsagt ikke til himmelen, men for sosiale kontakter. Og det gjorde han ved å bli lik verden fra ytterst til innerst. Da de så at han begynte å ligne dem i moter, kom det: Nei, når han var kommet dit, da var det sannelig på tide å finne på noe annet. Noe lys og salt var han i alle fall ikke. Ja, ja, eventyrene kjente til dette for meget lenge siden i: ”Dumme menn og troll til kjerringer”. Og Skriften kjenner til alle avveier for mange tusen år siden og forfatterinnen Sigrid Undset sa det slik ”menneskehjertet er så evig og uforanderlig det samme.” Og hos Predikeren leser vi i kapittel 1, 9: «…det er intet nytt under solen.» (Predikeren 1, 9)