Laodikea betyr folkestyre

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.03.12

 

Vi ser det da folket kastet profeten Samuel og ville være som alle andre folk – da sa Gud til Samuel at det var Han, Gud, de hadde forkastet – ikke Samuel. Han skulle salve en konge for dem, men også fortelle dem hvordan det ville gå. Og slik gikk det. Guds folk hadde en konge: Gud. Hedningefolkene skulle ha konge.

 

Så har det fortsatt videre her i Norge fra en salvet konge av Guds nåde, til et folk som tilraner seg mer og mer av makten for de store folkegrupper (Gro Harlem Brundtland). De skal bestemme med flertallsmakt alene. Makten blir mer og mer fratatt Kongen – delvis også Storting, og maktfordelingen – tredelingen av makten – oppheves, som er det grunnleggende i enhver rettsstat fordi mennesket er ondt – og makten korrumperer. Media – ikke folkestyrt engang, har glefset til seg sin bit av makten i folket. Et frafallent folk med all makt til et flertallsdiktatur er ingen lykke og spesielt ikke når man hiver ut den grunnleggende RETT som gir den rette frihet og orden. ”Lovene skal regjere ikke, menneskene”, sa grunnlovs-fader Falsen.

 

En Gudestyrt flokk som var etablert i Laodikea, var blitt rik og selvhjulpen og satte Jesus utenfor. Slik skildres de i Johannes Åpenbaring:

”Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!”

Det er en uhyggelig fortelling som minner mye om det rike Norge i dag. Det er èn trøst. Det er at Jesus har ikke gitt opp flokken. Han står utenfor den lukkede dør og vil inn. Måtte det ble bønnenød for å la Ordet åpne døren igjen.

 

I Filadelfia finner vi en helt annen flokk som har den rette ydmykhet og holdning til Ordet. Om dem står det:

”Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den Hellige, den Sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker op, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker op: 8 Jeg vet om dine gjerninger; se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. 9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone! 12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye. 13 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!»