Kristiansand mangler penger – skviser de gamle?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.11.12

 

Fædrelandsvennen offentliggjorde nylig en grafisk fremstilling som viste enorme summer gikk til helse/sosial og skole. Men jammen gikk det mye til barnehager og kultur også. Hadde man roet ned det siste for noen år siden så hadde ”alt gått så mye bedre”. Da hadde man kanskje kunnet ta bedre vare på hjem og familie og barna fordi det til alle tider er det ”første riket” familien som i henhold til all skaperordning er satt til å ivareta foreldreretten og barneoppdragelsen på beste måte.
Ære skal Kr.S. ha fordi de rett i mot sentralstyresmaktene fant penger til Kontantstøtten! Godt gjort.

Men så var det salg av det meste av kraftaksjene og brukte rubb og rake til kultur. Man hadde jo ikke hatt kultur før i byen – bare disse kirkespillene – som en nå kunne droppe støtten til – for nå hadde man solgt kraftaksjer og kunne satse på virkelig kultur med Kultiva og Kilden og agnostikeren Markus fisker som hovedingredienser. Jammen fikk de også med seg novellisten Askildsen – litt av en opprører mot sin gamle lekmanns far Lensmann Askildesen fra Mandal.

Selvsagt gjorde denne omsetningen av inntekter fra solide naturressurser at man mistet det meste av den enorme oppgangen de tjente inn og fortsatt tjener inn. Kilden skal visst ha kostet 1,7 milliarder og med 22 millioner i årlige driftsutgifter. Selvsagt begynner budsjettene å skrante – når en lever etter opplegget ”fint skal det være om hele enden er bar”. Oppfører man seg naturstridig – kan man nok oppleve den ”søte kløe”, men den sure svie kommer også.

 

Da er det ikke mer en rimelig at man må betale eiendomsskatt på huskapital man har skattet av før og bare skal bo i bl.a. på sine gamle dager. At det for enkelte får den leie konsekvensen at de må bryte opp og selge sitt elskede bosted full av gode minner – synes å være helt underordnet at en elite kan nyte kultur og slippe å måtte innta Gudshuset for å oppleve bl.a. julekonserter med kommunal støtte?