Krigens Gru

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.11.12

Israel har av nødvendighet sent en Tamuz EO Guided Missile inn i nærområdet over deres grense i nord mot Syria. Denne missilen var å regne som et varselskudd etter at det har vært flere episoder der nå siste dagene, en av dem landet i en israelsk militærforlegning, men skal ikke ha skadet verken mennesker eller bygninger. En annen hendelse skadet personell i en jeep.

Det er liten tvil om at jødene selv ikke ønsker å bruke sine presisjonsvåpen – det er kostbart og det vil koste mange menneskeliv om man sikter på mennesker og det kan også være en oppløper til en større regional- eller verdenskrig. Uansett signaliserer jødene nå at de tar hendelsene på Golan høydene på det dypeste alvor – det vil ikke igjen bli aktuelt å sove i timen slik de gjorde i oppstarten av Yom Kippur krigen i 1973. Det kostet dem dyrt og kunne blitt en verre opplevelse en den ble der Israel sto i mot en arabisk koalisjon ledet av Egypt og Syria.

La oss be om at Herrens vilje vil skje i Midtøsten fremover – det er store mørke skyer over området nå – men Herren har hjulpet inntil i dag og har også dette konfliktområdet i sin allmektige Hånd.