Kong Harald sa NEI til endring av Grunnloven! Vi er av hjertet enig!

Kong Harald sa NEI til endring av Grunnloven!

Vi er av hjertet enig!

Relatert stoff:

Hva er og vil sosialismen? (fra ca 1998)

 
 Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.04.12

 

I en rekke media raser nå debatten om Grunnloven, vår Konstitusjon og Restaurasjon av den gamle Kristenrett fra Moster i 1024 til den konfesjonsbundne Gr.l. av 1814 (prof Robberstad i Kirkerett, MF ekspert på gammel norsk rett), Gr.l. som konstituerer Norge! Forandrer man den, er det ikke Norge lenger. Hva er det da? Kan man kalle dette et svik?

En del bruker ganske sterke ord i debatten som kulturrevolusjon, statskupp, landssvik osv. og begrunner det relativt godt. ”Sterk i sak, mild i form” heter et gammelt ord, men Arthur Berg sa rett ut fosterdrap og ikke abort. Men den ene etter den andre av redaktører og andre skjelver i buksene og rygger tilbake for ord som dekker realitetene ganske godt. I tillegg utnevner man disse debattantene til noe bortimot bråkebøtter, løgnere og kanskje det som verre er. Det underlige er at så langt jeg vet, har de fleste av disse folkene aldri sittet som lovgiver, langt mindre som lovforvaltere, men uttaler seg likevel med stor selvsikkerhet.
Nå har undertegnede sittet som lovforvalter og saksutreder av en rekke gamle fundamentale lover – i over 30 år, og arbeidet med div samlivslover sin 1978 da jeg reiste land og strand rundt med ”Nå må vi våkne”.  Sakene man forvaltet, har gått sin gang ofte opp i Dep. og av og til Sivilombuds-mannen. Da skulle fakta, lovanvendelse og klar hjemmel og vurderinger være i orden. Og ordforståelsen presis og rett forstått og anvendt – ellers var det en ny runde med ødelagt sak. Både sak og det formelle måtte være helt i orden. Det hensyn synes ganske omtrentlig ivaretatt i mange av innleggene i dag. Da er det langt bedre med Kong Haralds NEI!

 

For det første er Kongen og hans slekt av et slikt kaliber at når nesten hele Stortinget svek – så stod Kong Haakon – gamle mannen – under et voldsomt press – og sa NEI tre ganger med en gråtende statsminister på slep. Kong Harald bemerket at disse Nei fra en som ville ”Alt for Norge”, står som en søyle under det norske kongedømme. Kong Harald sier altså NEI til forandring av §§ 2 og 4 for sitt folk. Han forstår – men dette fortier man - og utnevner mot debattanter til ekstremister osv. og vil helst nekte dem adgang til det frie ord. Dere får ha meg unnskyldt, men jeg mener at Kongen og hans NEI er av en helt annen kvalitet enn retorikken deres. Eg seier som Arthur Berg, ”eg er jo boksynt mann, eg skjønar jo kva eg les”, og nå leser jeg som gammel lov forvalter i tillegg. Og til våre mot debattanter la meg si: Les boken av Finn Jor: «Kong Haralds Nei” før dere rykker ut neste gang. Dere er på ville veier!

 

-     Gr.lovframlegget er overhode ikke juridisk utredet (Fisknes) Mao u-lovlig og useriøs saksbehandling. Noe lignende gjorde man med ny-ekteskapslov. Frankrike gjorde det skikkelig og la loven bort, fordi de forstod konsekvensene.

-          Les innaboks Gr.l. § 112, og dere vil se at dette er en ulovlighet – selv om de fleste jurister i dag er rettspositivister og har lite forståelse av hva skaper- og naturrett er for noe. Les Kirkeretten – lærebok på MF av den meget rettslærde prof Robberstad som endog lærte seg de eldste norske språk for å kunne lese Gulatingslov 1350 m.fl. landslover. Han sier at det særegne ved norsk Gr.l. er at den ”er konfesjons-bundet” altså ikke bundet til Luther- men den lutherske LÆRE og rett. Å opptre mot dette påkaller de aller sterkeste ordvalg.

-          Det er videre et faktum at Ap og SV med de andre diltende etter - etter hvert -  har vært på jakt etter denne ødeleggelsen helt siden radikalismen kom ca 1903, og Edvard Bull ca 1930 klart formulerte hva de ville mot det ”evangelisk-lutherske” og andre fordummende sekter, som han formulerte seg. Alt skulle avkristnes fra denne sekt.

-          Vider er det et faktum av 68-erne som nå sitter i en rekke dominerende stillinger i Norge, har fulgt en av Frankfurterskolens mest toneangivende tenker, kommunist-tenkeren Gramsci – som anbefalte lovveien gjennom korridorene for å endre kulturen. Marx`s makt over produksjonsmidlene var ikke nok, de måtte forandre menneskets indre for å få til kulturrevolusjon. (Gramsci omtalte jeg i foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” jan 1978. Prof. Danbolts foredrag på Geilomøtet om Likestillingsloven som en totalitær fullmaktslov var inne på det samme. Fremdeles hørte man ikke etter. Er det ikke da riktig å kalle det et kupp om det er aldri så mange folkevalgte som har deltatt? Folkestyret kan også misbrukes i strid med loven som konstituerer dem. ”Lovene skal regjere, ikke menneskene” sa M. Falsen.

-          Grunnloven har vi i AKF vært opptatt av i mange år – ikke minst på vårt store seminar i Nedre Setesdal i 1981 – og vi har prøvd å følge det opp som du vil se det i bladet LYS og www.Kommentar-Avisa.no og i flere av våre publikasjoner bl.a. ”Lovgivning i Norge i nyere tid” m.fl.

-          ”Ny kommunelov” fra 1991 var også et skritt på veien med undergraving av folkestyret. Torstein Slungård (V) sa: ”Man forveksler mer kommunalt selvstyre, med ødelagt lokalt folkestyre”. Nå har man avviklet folket og sitter igjen med en rådmannsstruktur. U-lov og urett gjennomstrømmer vårt lovverk på flere områder om man skjønner det eller ikke. Lovene skal regulere retten i samfunnet i forhold til Gud, medmennesket i familie, menighet og samfunn og i forhold til natur og ting. I tillegg kommer de administrative lover, men i bunnen for alt dette ligger RETTSKILDEN I Gr.l.

-          To av våre store statsmenn som virkelig bygde Norge, var 1) Venstrehøvdingen Ole Gabriel Ueland (Rogaland) – han med Bibel og Grunnlov - var Pontoppidanianer og ga oss frihetslover vi kunne leve med, bl.a. Formannskapsloven av 1837. 2) Jørgen Løvland (Evje, Aust-Agder) var en annen venstrehøvding på Tinget i mange år og sentral i fredsforhandlingene i Karlstad i 1905, også Pontoppidanianer og stod haugianerne nær hele sitt liv. Som stortingspresident i 1914 takket han Gud fordi de hadde tatt vare på Gr.l. Det skal bli andre boller i 2014 når man åpner opp Gr.l. for vranglære (katolisisme) og avguderi. Hvis ikke dette er kupp, landssvik osv. osv., hva er det da?? Det blir intet å takke for på Eidsvoll i 2014 om dette går gjennom.

 

Undertegnede har fortalt slike ting direkte til stortingsrep. Eriksen i et møte med Agderbenken om Gr.l. § 105 om eiendomsretten. Alle fikk mitt manus ved møtets slutt. Men det ser nesten ut som man er vaksinert mot klare tanker om våre gamle velprøvede arv. Ved å gi etter for slike krefter i det grunnleggende lovverk for Norge – hva som skal definere RETTEN – den rette frihet og orden – som skal herske i landet – fører de oss mot en katastrofe på like linje med da man innførte ”kristen humanisme” i skoleloven.
Noen av oss blir nå utdefinert til ekstremister osv. osv., men vi er i Godt følge med Kong Harald – Norges Konge og slutter oss helhjertet til hans NEI – og håper at vi fortsatt skal få feire 17. mai i SANNHET og fortsatt drive 17. maipolitikken som de gamle sa samt synge Blix, Garborg, Sivle og Bjerkrheim m-m- fl. om ”ljoset til Noregs fjell” – i håp om at den neste rasering ikke skal være vårt korsmerkede flagg som skal fires og ikke heises som vårt seiersmerke.

Kong Harald sier altså NEI – det burde Stortinget og i alle fall kristenfolket også gjøre.