Kong Harald ryddet opp og sa Nei!

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.11.12


Slik Kong Haralds soldater ryddet opp rundt Kongen og sikret Kongehuset i minuttene etter 22. juli 2011 anslaget slik handlekraft viser nå Kongen igjen.

Flere ganger har tunge aktører prøvd å trekke teppet under Kongen med diverse innspill/utspill, utfrysing og også usannheter om utroskap etc i kongeslekta. Nå kan en undre seg om ikke aktører prøvde seg på Kongens gode navn og rykte igjen, med å prøve å lose en «Kongens fortjenestemedalje» gjennom til Trond Ali Lindstad, der man i ettertid ville trekke frem hans syn på jødene og derigjennom koble Kongens medalje til et slikt syn?

Heldigvis var det folk som kjente Lindstads meritter på dette området og ropte alarm (og nektet å bidra til utdelingen av medaljen til Lindstad) – og når man roper alarm i tide så kan man handle korrekt og tidlig nok. Det ble altså gjort.

Dagen.no har som en overskrift i dag i en NTB melding «Kongens fortjenstmedalje til Linstad slettes» og «Slottet opplyser at Linstads ytringer ikke er forenlige med medaljens formål.» Det holder ikke at Lindstad i mange år har arbeidet for integrering av minoriteter og med et arbeide med Urtehagen-stiftelsen.

Den helhetlige vurderingen som her manglet av Lindstad og som da ikke ble utført beklages sterkt av leder for medaljerådet, Åge Grutle. Grutle beskriver ansvarsfordelingen for denne manglende vurderingen slik «er mitt og hoffets ansvar» - altså Kongen holdes helt utenfor ansvar her og også i tråd med gjeldende Grunnlov.

Det forekommer undertegnede at Kong Harald igjen har tatt innersvingen på The establishment og hevet sin status ytterligere, om det er mulig da i det norske folk. Det norske folk vet de kan stole på kongen og at «Alt for Norge» ikke er noe Kongen tar lett på.

Det er også interessant at Lindstads holdninger kommer for dagen nå – når rakettene igjen hagler fra Palestina-araberne i Gaza frontet av Hamas, Fatah og Al Qaida- og at Kongen setter foten ned. Det er også et signal om at slike aktivister ikke har den moral og integritet og Sannhetsgehalt i sine ytringer som gjør at de kan motta Kongens fortjenestemedalje.

 

 

Media og Lindstad bør igjen minnes om artikkelen under:

Terror etter bønn!

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.01.11

”Sammenstøt etter fredagsbønnen i Kairo” er et nylig oppslag i flere media og som vi gjennom mange år har støtt på. Det undrer en.

Når folket har vært i bønn i kirke og bedehus – er det fred som preger folket. Men her hører en stadig vekk at når man har vært i moskeen til bønn og forkynnelse – så synes en rustet til opprør, vold og terror. Dette burde mane til grundig ettertanke om hvilken ånd som Koranen er besjelet av og hva som da fyller folket som lytter til dette og gir seg inn under denne åndsmakt.

Og som tidligere statsråd Kåre Kristiansen påpekte – så var det muslimer innblandet i de aller fleste steder hvor det var opprør og vold på gang rundt i verden.

Da er det en forferdelig naivitet som herjer i rekkene av statsledere både i vårt land og Vesten forøvrig – når de stadig menger seg med disse kreftene uten at de synes å forstå at dette er farlige åndskrefter. Gir man dem innpass – skaper de uro, kaos og ufred og til slutt vold og terrorisme. Det burde vårt folk spares for – men det ser ut for at lederne i det ”verdslige regiment” er åpen for alt annet enn sann kristendom som de henfører til fundamentalisme og ekstremisme – sammen med jødene som i 8 store kriger har verget seg mot disse brutale krefter.