Kommunister og sosialister - historieforfalskere


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.07.12

Det begynner kanskje å demre for noen at disse to idelogier er et alen av samme åndelige opphav? I fra det knall røde fylket Hedmark roper lektor ved Stange videregående skole, Einar Kristian Steffenak et varsko om graverende mangel på historisk kunnskap om hva kommunisme er. «Han har jobbet som lektor i 30 år og er sjokkert over at norsk ungdom ikke har peiling på en rekke folkemord. – Røft regnet omkom rundt 100 millioner mennesker under kommunistiske regimer. Det er mellom 4-5 ganger så mange som de som led under nazismen. At ungdommer ikke kjenner til dette er katastrofalt dårlig, mener han.» (Nettavisen 30.01.2008)

I Norge reagerer flere og flere nå på det som kan oppfattes som massiv iscenesatt propaganda og «munnkurver» fra AUF og Ap etter terroren 22. juli 2011. Dette dokumenteres på en saklig måte her fra en pårørende etter Utøya massakren: Janecke Reed-Larsen

For noen dager siden er igjen Einar Kristian Steffenak ute i nyhetsbilde og nå kommer det reaksjoner på den inviterte hoved sangeren på Utøya 22. juli 2012, Mikael Wiehe - som Steffenak titulerer som voldsromatikeren. Steffenak skriver i Dagbladet nett 27. juli 2012:

«Vi var mange som følte dypt med AUF-erne vi så på TV fra Utøya ett år etter at den fascistiske massemorderen hadde herjet. Det var flotte taler, fine sanger, god oppslutning, og stor flukt over Eskild Pedersens tale der han så sterkt og inkluderende talte også om dem som ble myrdet ved regjeringskvartalet. Likevel og dessverre, jeg sitter igjen med en liten bismak.
Den skyldes valg av hovedsanger på Utøya. En utmerket artist, men også en gammel kommunistdiktaturvenn fra 70-tallet, Mikael Wiehe. Det er han fortsatt. Jeg trodde ikke AUF var det, jeg vil helst ikke tro det. Tillat et lite tilbakeblikk på noe som unge i Norge vet lite om, og som er underkommunisert i skoleverket.
Få TV-innslag etter 22. juli gjorde mer inntrykk på meg enn en ung, ledende AUF-er som snakket om helvetet på Utøya. Bak hang et stort bilde av den kommunistiske voldsmannen Che Guevara. Bildet var Alberto Cordas ikoniske «Guerilla Heroico» fra 1960. Dette løgnaktig romantiserende av en mann som sendte homser i arbeidsleire for å korrigere deres «tilbøyeligheter». Mannen som var ansvarlig for hundrevis av henrettelser etter maktovertagelsen i 1959, en ideologisk rigid kommunist for et rigid undertrykkende diktatur. Hvordan blir slike en helt, enn si opphengt som forbilde på et AUF-kontor i 2011?»
Selv ble jeg fortalt i norsk ungdomsskole rundt 1982 at de solid dokumenterte artikler bl.a. i Morgenbladet som fortale om millioner av døde under Lenin/Stalin etc var sterkt overdrevet…noen ville altså ikke vite og vil det fortsatt ikke for det tjener et formål. Slik er det også for mange sosialister når det gjelder tykk dokumentasjon om forholdene i Midtøsten.

Hva er det Steffenak her har oppdaget? Jo, AUF og Ap støtter seg til regimer som frihetselskende folk ikke overhodet vil støtte seg til. Steffenak burde lese seg opp på hva som skjedde på Utøya dagen før 22. juli 2011 – der proklamerte man «Boikott Israel!» og gav støtte til terrorister i Midtøsten som lemlester og dreper kvinner og barn – ingen forskjell altså fra kommunismens historie. C. F. Wisløff uttalte en gang at hedenskapet henger sammen som vann over hele kloden. Altså hedenskapet har samme åndelige rot og sluttscenen for disse ideologier er dermed vold og undertrykkelse.

Da ender vi altså opp i følgende refleksjon/spørsmål: Er det tanken på sine medmennesker som teller for AUF/Ap eller er ideologien så dominerende at de ser mellom fingrene og til og med aktivt støtter i ord og med penger regimer som dreper – bare de dreper de som ikke støtter deres ideologi.

Jeg tror vel Steffenak langt på vei har besvart refleksjonen/spørsmålet over og det samme har Janecke Reed-Larsen. Dette er livsfarlige folk – men tunge totalitære trekk som driver tung desinformasjon og historieforfalskning (og styrer de fleste norske journalister og mediehus) og en dag vil stå på døra til frihetselskende nordmenn og med makt hente dem ut av sine hjem – for å følge opp sin ideologi, en ideologi som er rensket for det genuine menneskeverd!

I går, den 29. juli 2012, dukket en sentral skikkelse i PLO (Hanan Ashrawi) opp på Stiklestad og skal der snakke om «Verdier på liv og død» og «The Prospects of Peace in Palestine: External Contexts and Internal Dynamics».

Det ikke tilfeldig at sosialisme eliten har gode bånd til totalitære Russland og henger opp plakater av sine helter som myrdet millioner av mennesker. Og at de får hit Ashrawi som fortsetter der Arafat slapp. Terje Rød-Larsen sa om Arafat: - Han løy hele tiden, og han visste det.

Det er vel hevet over tvil at flere i AUF/Ap eliten har samme innfallsporten til Sannheten som Arafat i mye av det de jobber med. Men Sannheten har den iboende kraft at den seirer til slutt!