Karin Stoltenberg er død


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.10.12

Dagen i dag er vel ikke tiden til en dybdeanalyse av gjerningen til Karin Stoltenberg – men siden flere medier nå skriver om det hun er mest kjent for knytter vi noen korte linjer til oppslagenes saklige innhold.
Blant annet skriver Dagbladet nett i dag: «Karin Stoltenberg var en av hovedarkitektene bak den norske familiepolitikken som ble utformet på 1970-tallet. Hun var en av pionerene bak likestillingsloven og partnerskapsloven, og som byråkrat forfattet hun den banebrytende stortingsmeldingen om selvbestemt abort.»
Fra en tidligere artikkel henter vi en vurdering av dette arbeidet: «Karin Stoltenberg (utdannet genetiker) var en av de ivrigste forkjempere for retten til å avslutte fosterets liv, altså brudd med et av de viktigste prinsipper i all rettslære – Retten til liv.» Hun hadde en nær kollega og venninne i mangeårig statsminister Gro Harlem Brundtland.

Når det gjelder Karin Stoltenbergs arbeid mht Likestillingsloven og familelovgivningen er det fyldig omtalt i ett times foredrag med tittelen «Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover». I foredraget dokumenteres også de dype ideologisk røtter som denne åndsretningen har.

Karin Stoltenberg sto i en politisk tradisjon som sterkt brøt og bryter med hele Den Norske Grunnlovens Ånd og prinsipper der Grunnlovens Ånd er tuftet ned i Bibelen, Guds Ord til beste for folk og land.

Hennes siste tanker og ord kjenner vi ikke, men vi håpet og ba i det lengste om at også hun ville snu inn på den vei som er til beste for alle mennesker for tid og Evighet.